Skip to main content

پیرو طرح آبیاری و زهکشی قره ‏سو – زرینگل به شماره قراداد IRN-1006  با سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی IsDB ، جلسات متعددی در روزهای  17 الی 20  آذر 1398 در محل دفتر مهندسین مشاور پارس پیاب، با حضور نمایندگان بانک توسعه اسلامی در بخش های بهره برداری آب، انرژی، تدارکات و فاضلاب، نماینده منطقه ای بانک در ایران و نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و همچنین مدیران ارشد آب منطقه ‏ای استان گلستان، برگزار گردید.

در این جلسات روند پیشرفت بسته ‏های 13گانه تحت پوشش طرح مورد بررسی قرار گرفت و برنامه های زمان بندی تدارکات ، هزینه کرد و اقدامات مشترک به تصویب رسید.