• بخش تصاویر ماهواره‌ای و پردازش اطلاعات
 • بخش سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • بخش نقشه‌کشی و ترسیم
 • بخش تایپ و تکثیر و صحافی

مجموعه گروههای فوق با امکاناتی که این شرکت فراهم آورده در جهت ارتقاء کیفی مطالعات فعالیت می نماید.

از جمله بخشهایی که در اختیار گروه کارشناسان قرار دارد عبارتند از :

 • بخش کتابخانه شرکت که در برگیرنده بیش از ۵۰۰۰ جلد کتاب و گزارش می باشد.
 • بخش اسناد و مدارک که حاوی اسناد بیش از هفتصد پروژه انجام شده توسط شرکت می باشد.
 • بخش اینترنت که جهت به روز نمودن اطلاعات به صورت تمام وقت در اختیار کارشناسان می باشد.

آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح این شرکت توانایی انجام آزمون‌های مقدماتی (دانه‌بندی، هیدرومتری، حدود اتربرگ و هیدرومتری مضاعف) و آزمون‌های تکمیلی (تراکم، مقاومت فشاری تک محوری، تحکیم، برش مستقیم، پین‌هول و آزمون‌های شیمیایی) را دارا می‌باشد.

به منظور افزایش توان فنی و کارایی سیستم و ارتقاء کیفیت فنی مطالعات ، مهندسین مشاور پار‌س پیاب اقدام به تشکیل کمیسیون فنی داخلی نموده است و ضمن بررسی کارهای انجام شده در جهت ارتقاء دانش فنی کارکنان ، به تشکیل جلسات آموزشی اقدام نموده و بصورت موازی فضای مناسب برای گفتگوی کارشناسان رشته‌های مختلف جهت هماهنگی با مدیران پروژه را فراهم نموده است.

مهندسین مشاور پارس‌ پیاب با همکاری مهندسین کارآمد و توانا و بهره‌گیری از تجهیزات و استفاده از امکانات نرم‌افزاری جدید و سیستمهای GIS و مطالعات سنجش از دور و با استفاده از تصویر ماهواره‌ای در زمینه ارائه خدمات فنی و طراحی در گروههای ذیل فعالیت می نماید :

 • گروه سواحل و بنادر
 • گروه تصفیه و پایش
 • گروه مهندسی ارزش
 • گروه کشاورزی و آبخیزداری
 • گروه ژئوتکنیک
 • گروه نقشه‌برداری و هیدروگرافی
 • گروه سازه‌های هیدرولیکی
 • گروه آبیاری و زهکشی
 • گروه آبیاری تحت فشار
 • گروه برق و مکانیک
 • گروه آبزیان
 • گروه محیط زیست