افزایش جمعیت جهان  فشار روزافزون بر منابع غذایی ، اراضی ساحلی و منابع آبی را در پی داشته است. برای تامین غذا و آب برای ساکنان جهان، ملتها بر تحت کنترل درآوردن منابع موجود غذایی و بهبود روش های تولید غذا، تمرکز نموده ­اند. سرمایه ­گذاری در آبزی ­پروری فعالیتی اقتصادی و تصمیمی مترقی تلقی می شود. طرح­های آبزی ­پروری با مقیاس بزرگ و سازگار با محیط زیست، نه تنها به تولید بیشتر آبزیان منتهی می شود بلکه فرصتهای شغلی بیشتری را مهیا می­کند.

فعالیتهای شرکت پارس ­پیاب در بخش آبزی پروری در ۵ گروه به شرح زیر قرار گرفته است:

  1. مطالعات پتانسیل ­یابی پروژه­ های آبزی ­پروری
  2. طراحی و ساخت امکانات آبزی ­پروری برای ماهیان سردابی، گرمابی، میگو و گیاهان دریایی
  3. طراحی و ساخت تاسیسات تصفیه آب مزارع
  4. ارزیابی ، نوسازی و مدرن­ سازی تاسیسات بهره­ برداری
  5. طراحی و ساخت تاسیسات عمل آوری