پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه که سالانه با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت آب و فاضلاب برپا می گردد، از تاریخ ۸ الی ۱۱ مهر ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران برگزار شد. شرکت “مهندسین مشاور پارس پیاب” در سالن خلیج فارس (۴۴B) در این نمایشگاه شرکت نمود.