شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان اندیشه، کوچه اندیشه ششم غربی، شماره ۱۴ جدید (۴۴ قدیم)، طبقه دوم

ایمیل: pars.peyab@gmail.com

تلفن: ۸۸۴۵۱۰۶۷-۸

فکس: ۸۸۴۰۲۲۱۸

سایر خطوط تلفن:

۸۸۴۲۴۱۶۵

۸۸۴۲۸۷۸۴

۸۸۴۵۰۷۴۹