موضوع

کارگاه آموزشی msproject ,watergems

مدرس

مهندسین مشاور پارس پیاب

محل

تهران

زمان برگزاری

اردیبهشت ۹۸

مدت

۷ روز

شرکت کننده

معاونت فنی مهندسی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

 

موضوع

The procurement and Disbursement procedures for ISDB Financed Project

مدرس

تیم IDB  بانک توسعه اسلامی

محل

استان گلستان

زمان برگزاری

فروردین ۹۸

مدت

دو روز

شرکت کننده

پرسنل و مدیران ارشد شرکت پارس پیاب

 

موضوع

ایمنی و مقابله با آتش سوزی

مدرس

آتش نشانی منطقه ۱۵

محل

تهران

زمان برگزاری

تابستان ۹۷

مدت

یک روز

شرکت کننده

کلیه پرسنل شرکت پارس پیاب

 

موضوع

کارگاه آموزشی نرم افزار GIS

مدرس

مهندسین مشاور پارس پیاب

محل

بوشهر

زمان برگزاری

اردیبهشت۱۳۹۱

مدت

۲ روز

شرکت کننده

مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

 

موضوع

کارگاه آموزشی نرم افزار Land

مدرس

مهندسین مشاور پارس پیاب

محل

بوشهر

زمان برگزاری

آذر ۱۳۹۰

مدت

۲روز

شرکت کننده

مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

 

موضوع

کارگاه آموزشی نرم افزار visual level

مدرس

مهندسین مشاور پارس پیاب

محل

بوشهر

زمان برگزاری

دی ماه ۱۳۹۰

مدت

۲ روز

شرکت کننده

مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

 

موضوع

کارگاه اموزشی آشنایی با امور پیمان و قرارداد ها

مدرسمهندسین مشاور پارس پیاب
محلتهران

زمان برگزاری

بهمن ۱۳۸۹

مدت

۳ روز

شرکت کننده

رؤسای ادارات مطالعات آبخیزداری استان های سراسر کشور

 

موضوع

کارگاه اموزشی نرم افزار MS.Project

مدرسمهندسین مشاور پارس پیاب
محل

تهران

زمان برگزاری

بهمن ماه ۱۳۸۹

مدت

۳ روز

شرکت کننده

رؤسای ادارات مطالعات آبخیزداری استان های سراسر کشور

 

موضوع

کارگاه آموزشی آشنایی با امور پیمان و نظارت

مدرس

مهندسین مشاور پارس پیاب

محل

تهران

زمان برگزاری

آذر ماه ۱۳۸۸

مدت

۲روز

شرکت کننده

رؤسای ادارات امور اجرایی آبخیزداری ادارات کل منابع و آبخیزداری سراسر کشور

 

موضوع

کارگاه اموزشی قوانین پیمان

مدرسمهندسین مشاور پارس پیاب
محل

تهران

زمان برگزاری

اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

مدت

۱ روز

شرکت کننده

معاونین آبخیزداری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها

 

موضوع

کارگاه آموزشی تخصصی شرایط عمومی پیمان

مدرس

مهندسین مشاور پارس پیاب

محل

کرمانشاه

زمان برگزاری

بهمن ماه ۱۳۸۷

مدت

۲روز

شرکت کننده

کارفرمایان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

 

موضوع

کارگاه اموزشی نرم افزار MS.Project

مدرس

مهندسین مشاور پارس پیاب

محل

ایلام

زمان برگزاری

مرداد ماه ۱۳۸۷

مدت

۲روز

شرکت کننده

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

 

موضوع

کارگاه آموزشی نگهداری و بهره برداری از سیستم آبیاری تحت فشار

مدرس

مهندسین مشاور پارس پیاب

محل

بوشهر _دشتستان

زمان برگزاری

آبان ماه ۱۳۸۶

مدت

۲ ساعت

شرکت کننده

مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی بوشهر ویژه کشاورزان شهرستان دشتستان
موضوع

مطالعات پدافند غیر عامل در صنعت آب و برق

مدرس

مجتمع دانشگاهی صنعتی مالک الشتر

محل

مهندسین مشاور پارس پیاب

زمان برگزاری

خرداد ماه ۹۶

مدت

 

شرکت کننده

پرسنل مرتبط دفاتر شرکت