زمینه کارینام ونام خانوادگیسابقه
سد و نیروگاهدکتر مسعود سعیدی۲۷ سال
مهندس رضا اکبری۲۳سال
مهندس اکبر کیوان اکباتانی۳۳ سال
ژئوتکنیکدکتر ناصر رفیقی اسکویی۳۱ سال
مهندس محمد حسن پیرمرادی۲۰ سال
مهندس زهرا نوایی۱۳ سال
مهندس مهرداد حاجعلی لالانی۱۵ سال
مهندس بهروز درویش زاده۳۰ سال
آبخیرداریمهندس زهرا اشرفی۱۳ سال
مهندس فرهاد میثاقی۱۱ سال
کشاورزیمهندس زهرا خاکی فیروز۱۷ سال
مهندس سعید ماسولی۱۵ سال
آبیاری و زهکشیدکتر فرهاد میثاقی۱۵ سال
مهندس محمد حسن شعبانعلی۱۳ سال
مهندس مهدی مسافری۱۳ سال
آبیاری تحت فشارمهندس محمد رضا جهانبخش۱۴ سال
مهندس سمیه صادقی فرد۱۰ سال
شیلات و محیط زیستمهندس بهاره حسن زاده۱۶ سال
مهندس مینا مدنی۱۵ سال
نقشه برداریمهندس احمد فخرایی۱۶ سال
مهندس جواد اصفا۴۰ سال
سازهمهندس امیدرضا علی نیا۱۶ سال
مهندس سعید تمدن۱۲ سال
مهندس محسن ارونقی۱۲ سال
مهندس مهسا علی محمدی۷ سال
متره و براوردمهندس ابوالفضل ناظری۱۴ سال
مهندس دانیال عباسی۷سال
مهندس معصومه جودکی۵ سال
آبمهندس شوکت وهابی۱۶ سال
مهندس محمد سعیدی۱۰ سال
مهندس الهام سعیدی۵ سال
فاضلابمهندس فاطمه بهشتی۱۵ سال
مهندس بابک فرهمند۱۵ سال
مهتندس رضا خاکپور۱۱ سال
فرایند و تصفیه خانهمهندس محبوبه فرامرززداه۱۴ سال
مهندس سیما جعفری۲۶ سال
مهندس حسن پور مسلمی۲۰ سال
مهندسی رودخانهمهندس داوود صادقی فرد۱۷ سال
دکتر محسن نصر آبادی۹ سال
برق و مکانیکالمهندس محمد سعید قوامی۲۲ سال
مهندس حسن مسجدی۲۴ سال
مهندس بهزاد توکلی اسکویی۱۱ سال
مهندس رادین ملک پور۱۲ سال
مهندس سیامک ستایش۲۵ سال
مهندس علی عباسی۱۷ سال

 

بخش نظارت

نام و نام خانوادگیزمینه کاریسابقه
مهندس مجتبی سعیدیمدیر بخشش نظارت و مسئول نظارت پروژه های استان های تهران، البرز، کرمانشاه ، آذربایجان شرقی ، سمنان ، گلستان۱۴ سال
مهندس رضا اکبریمسئول نظارت پروژه های استان های لرستان، خوزستان، گیلان ، کهگیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبی۲۳ سال
مهندس شهرام میرزائیانمسئول نظارت پروژه های استان های هرمزگان ، سیستان و بلوچستان و مازندران۱۶ سال
مهندس حیدر سالاری پورمسئول نظارت پروژه های استان های یزد ، اصفهان ، بوشهر و اردبیل و یزد۲۳ سال