ردیفنام و نام خانوادگی رشته مدرکسمت سابقه کل کار
۱مسعود سعیدیعمران ـ عمراندکتریمدیر فنی و اجرایی و عضو هیئت مدیره۲۸
۲ناصر رفیقی اسکوئیزمین شناسیدکتریمدیر بخش ژئوتکنیک  عضو هیئت مدیره۳۱
۳ رضا اکبریسازه های هیدرولیکیکارشناس ارشدکارشناس طراح۲۱
۴داود صادقی‌فردسازه های هیدرولیکیکارشناس ارشدکارشناس طراح۱۷
۵شوکت وهابیعمران ـ روستاییکارشناسکارشناس طراح۱۹
۶یاسر پروینعمران ـ سازهکارشناس ارشدناظر۱۶
۷امیدرضا علی نیاعمران ـ سازهکارشناس ارشدکارشناس طراح۱۸
۸زهرا سمیعیکشاورزی-آبیاریکارشناسکارشناس طراح۱۶
۹حسن مسجدیبرق – قدرتکارشناسکارشناس طراح۲۴
۱۰زهرا خاکی فیروزمهندس کشاورزیکارشناسکارشناس طراح۱۷
۱۱ابوالفضل ناظریعمران ـ عمرانکارشناسکارشناس طراح۱۶
۱۲محمد صالح احمدی رنانیعمران ـ عمرانکارشناسکارشناس طراح۹
۱۳علی عباسیمکانیککارشناسکارشناس طراح۱۷
۱۴رضا لطفعلی خانیزمین شناسیکارشناسکارشناس طراح۲۴
۱۵محبوبه فرامرز زادهبهداشت محیطکارشناسکارشناس طراح۱۴
۱۶شهرام میرزائیانعمران ـ عمرانکارشناسکارشناس طراح۱۹
۱۷عبدالرضا نوروزعمران ـ عمرانکارشناسکارشناس طراح۱۷
۱۸حیدر سالاری‌پورعمران ـ عمرانکارشناسسرناظر۲۶
۱۹سیامک ستایشمکانیک – طراحی جامداتکارشناسکارشناس طراح۲۴
۲۰احمد فخرایینقشه برداریکارشناسنقشه بردار۱۷
۲۱عاطفه عبدالحیمنابع آبکارشناس ارشدکارشناس طراح۱۱
۲۲سینا عبدالهیآبیاری و زهکشیکارشناس ارشدکارشناس طراح۵
۲۳بهاره حسن زادهشیلاتکارشناسکارشناس طراح۱۶
۲۴زهرا اشرفیژئومورفولوژی در برنامه ریزی بودجهکارشناس ارشدکارشناس طراح۱۲
۲۵فرهاد میثاقیآبیاری و زهکشیدکتریکارشناس طراح۱۵
۲۶سیمه صادقی فردآبیاریکارشناسکارشناس طراح۹
۲۷محسن ارونقی القندیسعمران – زلزلهکارشناسناظر۱۶
۲۸امیدطاقبستانیسازه های هیدرولیکیکارشناسناظر۲۷
۲۹سعید تمدنعمران – زلزلهکارشناس ارشدناظر۱۲
۳۰رضا خاکپورعمران ـ عمرانکارشناسکارشناس طراح۱۶
۳۱جمال فرمانی فردعمران مهندسی و مدیریت ساختکارشناس ارشدناظر۱۷
۳۲شیما نورمحمدیزمین شناسیکارشناسکارشناس طراح۷
۳۳زهرا نواییزمین شناسیکارشناسکارشناس طراح۱۴
۳۴نوشین جدیمکانیککارشناسکارشناس طراح۱۵
۳۵سید حسن اصحابیمکانیککارشناسکارشناس طراح۱۸
۳۶جواد اصفاءعمران – نقشه برداریکارشناسنقشه بردار۴۸
۳۷راضیه جمالیمعماریکارشناسکارشناس طراح۹
۳۸حسین علاقمندانفوق لیسانس مدیریت MBAکارشناس ارشدناظر۱۲
۳۹محمد حسن پیرمرادیمهندسی استخراج معدنکارشناسکارشناس طراح۲۱
۴۰فریبا مسنزمین شناسیکارشناسکارشناس طراح۱۹
۴۱سجاد مسافرفردصنایعکارشناسکارشناس طراح۴
۴۲مهرداد حاجعلی لالانیزمین شناسیکارشناسناظر۱۴
۴۳بهزاد توکلی اسکوییمهندسی مکانیک – حرارت و سیالاتکارشناسکارشناس طراح۱۴
۴۴معصومه جودکیمهندسی تکنولوژی عمران – عمرانکارشناسکارشناس طراح۵
۴۵محمد سعیدیصنایعکارشناسکارشناس طراح۸
۴۶مهرداد موسویعمران ـ عمرانکارشناسناظر۱۸
۴۷دانیال عباسیعمران ـ آبکارشناس ارشدسرناظر۱۱
۴۸رابعه خدیورزمین شناسیکارشناسکارشناس طراح۲۴
۴۹وحید آریانفرعمران ـ عمرانفوق دیپلمکمک ناظر۲۲
۵۰آرش دلیرعمران ـ آبکارشناس ارشدناظر۱۶
۵۱فاطمه بهشتیکشاورزی آبیاریکارشناسکارشناس طراح۱۶
۵۲حسین چلمقانیعمران ـ آبکارشناسکارشناس طراح۲۶
۵۳حسین رحیمی نسبنقشه برداریکارشناسناظر۹
۵۴محمدحسین بیژن زادهمکانیککارشناسکارشناس طراح۲۶
۵۵فریدون کریمیانعمران ـ عمرانکارشناسناظر۲۵
۵۶علیرضا فرقانیعمران ـ سازهکارشناس ارشدکارشناس طراح۱۶
۵۷محمدمهدی پناهندهعمران ـ عمرانکارشناس ارشدکارشناس طراح۳۴
۵۸حسن پورمسلمیبهداشت محیطکارشناسکارشناس طراح۲۰
۵۹مهدی حاجعلی لالانیمهندسی معدنکارشناسکارشناس طراح۹
۶۰بهروزدرویش زادهزمین شناسیدکتریکارشناس طراح۱۴
۶۱پیمان طیاریعمران ـ عمرانکارشناسسرناظر۲۰
۶۲محمدرفیقی اسکوئیعمران – خاککارشناسکارشناس طراح۶
۶۳اکبر کیوان اکباتانیراه وساختمانکارشناسکارشناس طراح۳۷
۶۴مینا مدنیمنابع طبیعیکارشناسکارشناس طراح۱۴
۶۵عباس ولی زادهزمین شناسیکارشناسکارشناس طراح۲۱
۶۶محمدخلیفه سلیمانکوهبرق – قدرتکارشناسکارشناس طراح۵
۶۷فرزانه زاغیانمهندس کامپیوترکارشناسکارشناس طراح۸
۶۸الهام سعیدیکشاورزی – آبکارشناسکارشناس طراح۲
۶۹محمد سعید قوامیمکانیککارشناسکارشناس طراح۲۰
۷۰محمدرضا جهانبخشمهندسی کشاورزی – آبیاری وزهکشیکارشناس ارشدکارشناس طراح۸
۷۱مژگان طاهریکشاورزی – آبیاریکارشناسکارشناس طراح۱۶
۷۲سیما سید جعفریبهداشت محیطکارشناسکارشناس طراح۲۶
۷۳محمدکاظمیعمران ـ عمرانکارشناسناظر۱۲
۷۴مهسا علی محمدیعمران – زلزلهکارشناسکارشناس طراح۸
۷۵وحیدنهاوندی فرعمران ـ عمرانکارشناسناظر۲۱
۷۶عبدالمجید فرج زادهعمران ـ روستاییکارشناسناظر۱۰
۷۷مهدی گرانیانعمران ـ عمرانکارشناسناظر۷
۷۸احمدسواریمهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسناظر۴
۷۹مجید قاسمی رودسریعمران – ساختمانکاردانناظر۷
۸۰مجید نیک بین دریا سریعمران ـ روستاییکارشناسناظر۱۸
۸۱مونا شفقتیانمهندسی عمران محیط زیستکارشناس ارشدکارشناس طراح۶
۸۲علی پیریمکانیک سیالاتکارشناسناظر۵
۸۳یحیی عیوندیعمران ـ عمرانکارشناسناظر۱۱
۸۴سعید ماسولیآبیاریکارشناسکارشناس طراح۱۶
۸۵سعید ادیبعمران ـ سازهکارشناس ارشدناظر۱۰
۸۶سهیل آزادهمهندسی تکنولوژی ساختمانکارشناسناظر۲
۸۷امید اکبریبرقکارشناسناظر۵
۸۸کامبیز امجدیمکانیک سیالاتکارشناسنقشه بردار۴
۸۹محمد حسین بیژن زادهمکانیککارشناسکارشناس طراح۲۶
۹۰یاسر پروین در آبادعمران ـ سازهکارشناس ارشدناظر۱۶
۹۱محمود پناهی شور گلناظر
۹۲نریمان حاجی محمدیعمران ـ عمرانکارشناسناظر۱۱
۹۳علیرضا دلاویزعمران ـ عمرانکارشناس  ارشدناظر۱۷
۹۴خسرو ده مردهعمران ـ عمرانکارشناسناظر۱۱
۹۵مجید راه نورد شیرازعمران ـ عمرانکارشناسناظر۱۰
۹۶حامد سراوانیکشاورزی-اقتصاد کشاورزیکارشناسناظر۷
۹۷امین سواریبرق – الکترونیککارشناسناظر۶
۹۸امیر حسین شعبانعلیمهندس کشاورزیکارشناسکارشناس طراح۱۷
۹۹بهرداد صدقینقشه برداریکارشناسیناظر۸
۱۰۰محسن نصرآبادیکشاورزی – سازه های آبیکارشناس ارشدکارشناس طراح۶
۱۰۱محمد یزدیژئوشیمی- ذخایر معدنیدکتریکارشناس طراح۱۸