ردیفنام پروژهزمان شروعکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ملکان۱۳۹۵شرکت آب و فاضلاب آذربایحان شرقیدر حال انجام
۲خدمات مهندسی نظارت کارگاهی اجرای عملیات تکمیلی فاضلاب روستای بدرآبادمحدوده فرودگاه شهرستان خرم آباد۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستاندر حال انجام
۳مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر شهر سهند۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌شرقیدر حال انجام
۴نظارت کارگاهی طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر صومعه سرا۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب استان گیلاندر حال انجام
۵نظارت عالیه و کارگاهی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیدر حال انجام
۶نظارت عالیه و کارگاهی احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر سنقر۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاهدر حال انجام
پروژه های سال۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱نظارت عالیه و کارگاهی عملیات تکمیلی طرح فاضلاب شهرستان رباط کریم ۹۴ شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران در حال انجام
۲ نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های فاضلاب روستایی در سطح استان تهران ۹۴ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

در حال انجام

۳ خدمات مهندسی نظارت کارگاهی اجرای عملیات تکمیلی فاضلاب روستای بدرآبادمحدوده فرودگاه شهرستان خرم آباد ۹۴ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان

اتمام کار

۴ خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی عملیات تکمیلی تصفیه خانه های فاضلاب شهرک صنعتی بندرعباس دو و رودان ۹۴ شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان

در حال انجام

۵ خدمات مهندسی سیویل و سازه تصفیه خانه فولاد بردسیر ۹۴ شرکت تام ایران خودرو در حال انجام
پروژه های سال۹۳
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۶ نظارت فاضلاب شهر صنعتی کهنوج ۹۳ شرکت های صنعتی کرمان در حال انجام
پروژه های سال۹۲
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۷نظارت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی یزد۹۲-۹۴شهرک صنعتی استان یزددر حال انجام
۸نظارت تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردکان یزد
۹نظارت کارگاهی و عالیه اجرای اولویت اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب مسجد سلیمان۹۲-۹۳آب و فاضلاب روستایی استان کرماناتمام کار
۱۱نظارت کارگاهی طرح تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر رشت۹۲-۹۵آب و فاضلاب گیلاندر حال انجام
پروژه های سال۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱۲نظارت عالیه و کارگاهی طرح فاضلاب مجتمع جعفرآباد۹۱-۹۲آب و فاضلاب روستایی ایلام

اتمام کار

۱۳نظارت برتصفیه خانه شهرک صنعتی جی۹۱-۹۲شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهاناتمام کار
۱۴نظارت برتصفیه خانه شهرک صنعتی ارس۹۲-۹۴سازمان منطقه ویژه آزاد تجاری –صنعتی ارس در حال انجام
۱۵نظارت بر شبکه جمع آوری فاضلاب رودهن و بومهن۹۲-۹۴شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهراندر حال انجام
۱۶نظارت مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر پردیس۹۲-۹۴شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران در حال انجام
۱۷نظارت بر احداث تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر مهرآباد۹۱-۹۳شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهراندر حال انجام
۱۸نظارت عالیه و کارگاهی عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب اماکن سیسنگان نوشهر۹۱-۹۲معاونت پدافند و غیرعامل نداجااتمام کار
۱۹نظارت بر تکمیل طرح فاضلاب شهر بناب۹۱-۹۵شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیدر حال انجام
۲۰نظارت بر خطوط جمع آوری فرعی ، اصلی و انتقال و تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر شهرک ابریشم۹۱-۹۳شرکت آب و فاضلاب استان البرز اتمام کار
۲۱نظارت بر تصفیه خانه فاضلاب شهرمهدی آباد۹۱-۹۳شرکت آب و فاضلاب استان البرز اتمام کار
۲۲نظارت بر احداث پکیج ۶۰متر مکعب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اقلید ۱۹۱-۹۲شرکت شهرک های صنعتی استان فارساتمام کار
پروژه های سال۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۲۳انجام خدمات مهندسی مرحله سوم عملیات اجرائی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خرمبید۹۰-۹۲شهرک صنعتی استان فارساتمام کار
۲۴نظارت عالیه و کارگاهی – شبکه و تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی سعید آباد و گلپایگان۹۰-۹۲شرکت شهرک های صنعتی اصفهان اتمام کار
۲۵نظارت کارگاهی تأسیسات فاضلاب کل محدوده شهر انزلی۹۰-۹۵اشرکت آب و فاضلاب استان گیلان در حال انجام
۲۶نظارت کارگاهی و عالیه بر نصب انشعابات جنوب تهران۹۰-۹۲فاضلاب استان تهراناتمام کار
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۲۷نظارت عالیه و کارگاهی تکمیل شبکه جمع‌آوری و اجرایی انتقال و انشعاب مجتمع شش روستایی شمشک۹۰-۹۱شورای اسلامی بخش رودبار قصراناتمام کار
۲۸نظارت عالیه و کارگاهی تکمیل شبکه جمع آوری روستای دوسیران۸۹-۹۲شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام کار
۲۹نظارت عالیه و کارگاهی فاز اول شبکه جمع آوری فاضلاب روستای ولایت رود۸۹-۸۹شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام کار
۳۰نظارت عالیه و کارگاهی تصفیه خانه عملیات تکمیلی منجیل آباد۸۹-۹۱شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام کار
۳۱نظارت عالیه و کارگاهی پروژه شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب پادگان سیرجان۸۹-۹۲معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نداجااتمام کار
۳۲نظارت عالیه وکارگاهی شبکه جمع آوری فاضلاب دنبلید۸۸-۸۹شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام کار
۳۳نظارت عالیه و کارگاهی تصفیه خانه فاضلاب ولایت رود۸۸-۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام کار
۳۴نظارت عالیه و کارگاهی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نجف آباد۱۸۸-۹۱شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهاناتمام کار
۳۵خدمات مرحله سوم شبکه فاضلاب پاد خرمشهر۸۷-۸۸فرماندهی مهندسی و پدافند غیرعامل نداجااتمام کار
۳۶نظارت عالیه و کارگاهی طرح شبکه جمع آوری فاضلاب روستای دوسیران۸۷-۸۹شرکت آب وفاضلاب روستایی استان فارساتمام کار
۳۷نظارت عالیه وکارگاهی اصلاح شبکه و تصفیه خانه فاضلاب مجتمع دخانیات۸۷-۹۰مجتمع دخانیات تهراناتمام کار
۳۸نظارت عالیه و کارگاهی تصفیه خانه فاضلاب مجتمع‌کنارک۸۷-۸۸فرماندهی مهندسی و پدافند غیرعامل نداجااتمام کار
۳۹نظارت عالیه و کارگاهی شبکه جمع آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بناب۸۷-۹۱شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیاتمام کار
۴۰نظارت عالیه و کارگاهی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر هشتگرد۸۷-۸۸شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهراناتمام کار
۴۱نظارت عالیه و کارگاهی شبکه فاضلاب روستای مهدی‌آباد۸۷-۸۹شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام کار
۴۲نظارت عالیه و کارگاهی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رباط کریم۸۷-۹۲شرکت آب و فاضلا ب جنوبغرب تهراناتمام کار
۴۳نظارت عالیه و کارگاهی شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب مجتمع شمشک۸۶-۸۸شورای شهر رودبار قطراناتمام کار
۴۴نظارت عالیه و کارگاهی شبکه جمع‌آری فاضلاب شهرک صنعتی اشترجان۸۵-۸۹شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهاناتمام کار
۴۵نظارت عالیه و کارگاهی تصفیه خانه شهرک صنعتی اشترجان۸۵-۸۹شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهاناتمام کار
۴۶نظارت بر اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک‌ صنعتی شمس آباد۸۳-۸۴شرکت شهرکهای صنعتی استان تهراناتمام کار