پروژه های سال۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱عملیات ترمیم دریچه کنترل و لایروبی کانال آبرسان مجتمع پرورش میگوی مند۹۱-۹۲اداره کل شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۲عملیات آبرسانی به مراکز تکثیر و مجتمع پرورش میگوی رودحله۹۱-۹۲اداره کل شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
پروژه های سال۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱نظارت عالیه و کارگاهی احداث سازه رسوبگیر و حفاظت سیلاب مجتمع پرورش ماهیان سردآبی هراز۹۰-۹۱تعاونی پرورش ماهیان قزل آلای هرازاتمام مطالعات
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱نظارت عالیه و کارگاهی سازه رسوبگیر مجتمع پرورش ماهی یاندشت۸۸-۸۹اداره کل شیلات استان مازندران اتمام مطالعات
۲نظارت عالیه و کارگاهی پروژه پرورش ماهی فیروز آباد۸۸-۸۹اداره کل شیلات استان لرستان اتمام مطالعات
۳نظارت عالیه و کارگاهی مجتمع ماهیان سردآبی دوآب۸۶-۸۷اداره کل شیلات استان لرستان اتمام مطالعات
۴نظارت عالیه و کارگاهی مجتمع ماهیان سردآبی انارورد۸۶-۸۸اداره کل شیلات استان لرستان اتمام مطالعات
۵نظارت عالیه‌وکارگاهی‌استخرها وکانال‌های مجتمع‌پرورش‌میگوی رودیک۸۶-۸۶شرکت پریسان چابهار اتمام مطالعات
۶نظارت عالیه و کارگاهی پرورش ماهیان سردآبی یاندشت۸۵-۸۷سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران اتمام مطالعات
۷نظارت عالیه و کارگاهی اسکله و مجتمع پرورش میگوی رودیک۸۵-۸۸شیلات استان سیستان و بلوچستان اتمام مطالعات
۸نظارت عالیه و کارگاهی مجتمع ماهیان سردآبی چم چیت۸۵-۸۷اداره کل شیلات استان لرستان اتمام مطالعات
۹نظارت بر پروژه پرورش میگوی غرب مند شمالی به وسعت ۸۰۰ هکتار۸۱-۸۱شرکت مند بوشهر اتمام مطالعات
۱۰نظارت بر اجرای پروژه پرورش میگوی بندر مقام۸۰-۸۰شرکت خلیج نایبند اتمام مطالعات
۱۱نظارت بر اجرای پروژه پرورش ماهیان سردآبی قمچقای۷۹-۸۰اداره کل شیلات استان کردستان اتمام مطالعات
۱۲نظارت بر اجرای پروژه پرورش ماهیان سردآبی پلنگان۷۹-۸۱اداره کل شیلات استان کردستان اتمام مطالعات
۱۳نظارت بر اجرای پروژه پرورش ماهیان سردآبی گاماسیاب۷۹-۸۰اداره کل شیلات استان همدان اتمام مطالعات
۱۴نظارت بر اجرای پروژه پرورش میگوی دلوار۷۷-۷۸اداره کل شیلات استان بوشهر اتمام مطالعات