ردیف نام پروژه زمان شروع پروژه کارفرماوضعیت کنونی پروژه 
۱نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی در سطح روستاهای استان کهگیویه و بویراحمد ۱۳۹۵شرکت آب  و فاضلاب استان اصفهان در حال انجام
۲مطالعات مرحله سوم طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری   ۱۳۹۶شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در حال انجام
۳نظارت عالیه و کارگاهی مخازن ۲۰۰۰ متر مکعبی آب شهرهای ریز و انارستان ۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان بوشهردر حال انجام
۴نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی تهران ۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران در حال انجام
۵نظارت بر عملیات آبرسانی به گرگان از منابع آب سطحی و رینگ مخازن ۱۳۹۶شرکت آب منطقه ای گلستان در حال انجام
۶نظارت کارگاهی مشاوران در پروژه های طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان های سربیشه و نهبندان ۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در حال انجام
۷نظارت کارگاهی مشاوران در پروژه های طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان های بیرجند ۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در حال انجام
۸نظارت کارگاهی مشاوران درپروژه های طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان های بیرجند و خوسف۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در حال انجام

 

پروژه های سال ۹۵
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱ تامین مالی، ساخت، بهره برداری و انتقال از پروژه تصفیه خانه آب، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ شهر گرگان به روش BOT۹۵ شرکت آب منطقه ای گلستاندر حال انجام
پروژه های سال ۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۲ آب شیرین کن ۲۵۰۰۰ متر مکعبی بندر عباس به روش اسمز معکوس۹۴ شرکت آرماتور پردیسدر حال انجام
۳ خرید خدمات نظارت و مهندسی جنبی ستاد۹۴ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهراندر حال انجام
۴ نظارت عالیه و کارگاهی و مطالعات تکمیلی مجتمع آبرسانی به شهرستان جم و شهرک های وزارت نفت۹۴ پارس جنوبیدر حال انجام
پروژه های سال ۹۳
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۵ احداث و بهره برداری ایستگاه پمپاژ آب خام و تصفیه خانه آب شرب شهر ملایر از سد کلان به روش BOT۹۳ آب منطقه ای استان همداندر حال انجام
۶ نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به دشت آبخوان خاش۹۳ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستاناتمام کار
۷ خطوط انتقال، شبکه توزیع، ایستگاههای پمپاژ، مخازن و تأسیسات آبرسانی مجتمع روستائی جامکاران۹۳ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراندر حال انجام
۸ نظارت عالیه بر عملکرد مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در نگهداشت شبکه آب های سطحی۹۳خاکریزآبدر حال انجام
۹ نظارت عالیه و کارگاهی اجرای خط انتقال آب از گرمسار به ایوانکی۹۳آب منطقه ای سمناندر حال انجام
۱۰ نظارت کارگاهی آبرسانی به روستاهای استان کرمان۹۳ آب و فاضلاب روستایی استان کرماندر حال انجام
۱۱ انجام تکمیل خدمات مهندسی مطالعات مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی)طرح آبرسانی به شهرهای ابهروخرمدره(تصفیه خانه، مخازن، خطوط انتقال وشبکه)۹۳ شرکت آب و فاضلاب استان زنجاندر حال انجام
پروژه های سال ۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱۳نظارت بر عملیات آبرسانی از دشت آزاد سیاهکوه به سایت اردکان (یزد)۹۱شرکت آهن و فولاد ارفعدرحال اجرا
۱۴نظارت کارگاهی و عالیه تعدادی از پروژه‌های آبرسانی و فاضلاب روستایی در سطح استان کرمانشاه۹۱آب و فاضلاب روستایی کرمانشاهاتمام کار
۱۵نظارت کارگاهی آبرسانی به روستاهای جنوبی استان کرمان۹۱آب و فاضلاب روستایی استان کرماناتمام کار
۱۶نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی مجتمع سبلان – مشکین شهر۹۱آب و فاضلاب روستایی اردبیلاتمام کار
۱۷نظارت بر خط انتقال آب روستای کنده‌ای شهرستان کازرون۹۰-۹۱آب و فاضلاب روستایی فارساتمام کار
۱۸نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به شهرهای ابهر – خرمدره۹۱آب و فاضلاب استان زنجاناتمام کار
پروژه های سال ۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱۹ خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر نصب انشعابات جنوب تهران شرکت فاضلاب شهر تهران اتمام کار
۲۰نظارت عالیه و کارگاهی در پروژه‌های آبرسانی به روستاهای شهرستانهای ، جاسک ، بشاگرد، میناب و رودان۹۰-۹۱آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۲۱نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به روستاهای شهرستان های جاسک، بشاگرد،میناب و رودان۹۰-۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۲۲نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به شهر جم و روستاهای تابعه۸۹شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۲۳نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به شهرهای آزاد شهر و رامیان۸۹شرکت آب منطقه ای گلستاناتمام کار
۲۴نظارت عالیه و کارگاهی مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی شهر قدس۸۸-۸۹شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهراناتمام کار
۲۵نظارت کارگاهی مخازن آب شهرهای قصرقند و فونج۸۸-۸۹شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستاناتمام کار
۲۶نظارت بر عملکرد پیمانکاران بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و شبکه‌های آبرسانی در روستاهای استان۸۸-۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۲۷نظارت بر خطوط انتقال ، شبکه توزیع ، ایستگاه پنپاژ و مخازن روستایی ۸ شهرستان۸۸-۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاهاتمام کار
۲۸نظارت عالیه و کارگاهی مجتمع آبرسانی بشاگرد۸۷-۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۲۹نظا رت برخطوط انتقال، شبکه توزیع و مخازن شهرستان جاسک۸۷-۸۹شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۳۰نظارت برخط انتقال آبرسانی به شهر دوگنبدان۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمداتمام کار
۳۱نظارت برخطوط انتقال،شبکه توزیع،مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ روستایی ۵ شهرستان(۴۰ روستا)۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاهاتمام کار
۳۲نظارت عالیه و کارگاهی مجتمع آبرسانی روستایی شهرستان جاسک۸۶-۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۳۳نظارت برخطوط انتقال و مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی مخازن شهر فاریاب۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کرماناتمام کار
۳۴نظارت برخطوط انتقال و مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی مخازن شهر کشکوئیه۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کرماناتمام کار
۳۵نظارت برخطوط انتقال و مخزن ۵۰۰۰مترمکعبی مخازن شهر ارزوئیه۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کرماناتمام کار
۳۶نظارت برخطوط انتقال و مخزن ۵۰۰۰مترمکعبی مخازن شهر ساردوئیه۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کرماناتمام کار
۳۷نظارت برخطوط انتقال و مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی مخازن شهر متوجان۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کرماناتمام کار
۳۸نظارت بر اجرای مخازن۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر مکعبی شهریار،شهرقدس،دهکده المپیک و ملارد۸۵-۸۸شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام کار
۳۹مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال و مخازن مجتمع سبلان -شهرستان مشکین شهر۸۵-۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیلاتمام کار
۴۰نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به مجتمع روستایی رودان۸۵-۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۴۱نظارت بر اجرای مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی شهریار۸۴-۸۵شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام کار
۴۲نظارت برخطوط انتقال ومخازن ۵۰۰ مترمکعبی آب مجتمع دوبان-داراب۸۴-۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام کار
۴۳نظارت بر اجرای تصفیه خانه آب سودان (رودخانه نیل)-EPC۸۴-۸۶شرکت کیان آباتمام کار
۴۴نظارت کارگاهی پروژه خط انتقال وتصفیه خانه آب شهرک صنعتی اشتهارد۸۴-۸۵شرکت شهرکهای صنعتی استان تهراناتمام کار
۴۵نظارت برخطوط انتقال ومخازن آب مجتمع شهید بهشتی۸۴-۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستاناتمام کار
۴۶نظارت برخطوط انتقال،شبکه توزیع،مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ به روستاهای استان بوشهر۸۳-۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۴۷نظارت بر اجرای تصفیه خانه آب شهر گرمسار۸۳-۸۵شرکت آب و فاضلاب استان سمناناتمام کار
۴۸نظارت برخطوط انتقال،شبکه توزیع،مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ روستاهای استان هرمزگان۸۳-۸۴شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار