ردیفنام پروژهزمان شروعکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی در سطح روستاهای استان کهگیویه و بویراحمد۱۳۹۵شرکت آب و فاضلاب استان اصفهاندر حال انجام
۲مطالعات مرحله سوم طرح آبرسانی کلانشهر تبریز وشهر سهند وروستهای متصل به شبکه توزیع آب شهری۱۳۹۶شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقیدر حال انجام
۳نظارت عالیه و کارگاهی مخازن ۲۰۰۰ متر مکعبی آب شهرهای ریز و انارستان۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان بوشهردر حال انجام
۴ نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی تهران۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراندر حال انجام
۵نظارت بر عملیات آبرسانی به گرگان از منابع آب سطحی و رینگ مخازن۱۳۹۶شرکت آب منطقه ای گلستاندر حال انجام
۶ نظارت کارگاهی مشاوران در پروژه های طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان های بیرجند۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبیدر حال انجام
۷نظارت کارگاهی مشاوران درپروژه های طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان های بیرجند و خوسف۱۳۹۷ شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبیاتمام مطالعات
۸نظارت بر اجرای طرح های تامین و توزیع آب شرب روستاهای شهرستان ساوجبلاغ۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرزدر حال انجام
۹نظارت عالیه و کارگاهی طرح انتقال آب از رودخانه دشت روم به سد شاه قاسم۱۳۹۷شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمددر حال انجام
پروژه های سال ۹۵
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱ تامین مالی، ساخت، بهره برداری و انتقال از پروژه تصفیه خانه آب، خطوط انتقال و ایستگاه پمپاژ شهر گرگان به روش BOT۹۵ شرکت آب منطقه ای گلستاندر حال انجام
پروژه های سال ۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۲ آب شیرین کن ۲۵۰۰۰ متر مکعبی بندر عباس به روش اسمز معکوس۹۴ شرکت آرماتور پردیسدر حال انجام
۳ خرید خدمات نظارت و مهندسی جنبی ستاد۹۴ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهراندر حال انجام
۴ نظارت عالیه و کارگاهی و مطالعات تکمیلی مجتمع آبرسانی به شهرستان جم و شهرک های وزارت نفت۹۴ پارس جنوبیدر حال انجام
پروژه های سال ۹۳
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۵ احداث و بهره برداری ایستگاه پمپاژ آب خام و تصفیه خانه آب شرب شهر ملایر از سد کلان به روش BOT۹۳ آب منطقه ای استان همداندر حال انجام
۶ نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به دشت آبخوان خاش۹۳ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستاناتمام کار
۷ خطوط انتقال، شبکه توزیع، ایستگاههای پمپاژ، مخازن و تأسیسات آبرسانی مجتمع روستائی جامکاران۹۳ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراندر حال انجام
۸ نظارت عالیه بر عملکرد مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در نگهداشت شبکه آب های سطحی۹۳خاکریزآبدر حال انجام
۹ نظارت عالیه و کارگاهی اجرای خط انتقال آب از گرمسار به ایوانکی۹۳آب منطقه ای سمناندر حال انجام
۱۰ نظارت کارگاهی آبرسانی به روستاهای استان کرمان۹۳ آب و فاضلاب روستایی استان کرماندر حال انجام
۱۱ انجام تکمیل خدمات مهندسی مطالعات مرحله سوم(نظارت عالیه و کارگاهی)طرح آبرسانی به شهرهای ابهروخرمدره(تصفیه خانه، مخازن، خطوط انتقال وشبکه)۹۳ شرکت آب و فاضلاب استان زنجاندر حال انجام
پروژه های سال ۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱۳نظارت بر عملیات آبرسانی از دشت آزاد سیاهکوه به سایت اردکان (یزد)۹۱شرکت آهن و فولاد ارفعدرحال اجرا
۱۴نظارت کارگاهی و عالیه تعدادی از پروژه‌های آبرسانی و فاضلاب روستایی در سطح استان کرمانشاه۹۱آب و فاضلاب روستایی کرمانشاهاتمام کار
۱۵نظارت کارگاهی آبرسانی به روستاهای جنوبی استان کرمان۹۱آب و فاضلاب روستایی استان کرماناتمام کار
۱۶نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی مجتمع سبلان – مشکین شهر۹۱آب و فاضلاب روستایی اردبیلاتمام کار
۱۷نظارت بر خط انتقال آب روستای کنده‌ای شهرستان کازرون۹۰-۹۱آب و فاضلاب روستایی فارساتمام کار
۱۸نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به شهرهای ابهر – خرمدره۹۱آب و فاضلاب استان زنجاناتمام کار
پروژه های سال ۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱۹ خدمات نظارت کارگاهی و عالیه بر نصب انشعابات جنوب تهران شرکت فاضلاب شهر تهران اتمام کار
۲۰نظارت عالیه و کارگاهی در پروژه‌های آبرسانی به روستاهای شهرستانهای ، جاسک ، بشاگرد، میناب و رودان۹۰-۹۱آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۲۱نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به روستاهای شهرستان های جاسک، بشاگرد،میناب و رودان۹۰-۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۲۲نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به شهر جم و روستاهای تابعه۸۹شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۲۳نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به شهرهای آزاد شهر و رامیان۸۹شرکت آب منطقه ای گلستاناتمام کار
۲۴نظارت عالیه و کارگاهی مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی شهر قدس۸۸-۸۹شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهراناتمام کار
۲۵نظارت کارگاهی مخازن آب شهرهای قصرقند و فونج۸۸-۸۹شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستاناتمام کار
۲۶نظارت بر عملکرد پیمانکاران بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و شبکه‌های آبرسانی در روستاهای استان۸۸-۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۲۷نظارت بر خطوط انتقال ، شبکه توزیع ، ایستگاه پنپاژ و مخازن روستایی ۸ شهرستان۸۸-۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاهاتمام کار
۲۸نظارت عالیه و کارگاهی مجتمع آبرسانی بشاگرد۸۷-۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۲۹نظا رت برخطوط انتقال، شبکه توزیع و مخازن شهرستان جاسک۸۷-۸۹شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۳۰نظارت برخط انتقال آبرسانی به شهر دوگنبدان۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمداتمام کار
۳۱نظارت برخطوط انتقال،شبکه توزیع،مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ روستایی ۵ شهرستان(۴۰ روستا)۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاهاتمام کار
۳۲نظارت عالیه و کارگاهی مجتمع آبرسانی روستایی شهرستان جاسک۸۶-۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۳۳نظارت برخطوط انتقال و مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی مخازن شهر فاریاب۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کرماناتمام کار
۳۴نظارت برخطوط انتقال و مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی مخازن شهر کشکوئیه۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کرماناتمام کار
۳۵نظارت برخطوط انتقال و مخزن ۵۰۰۰مترمکعبی مخازن شهر ارزوئیه۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کرماناتمام کار
۳۶نظارت برخطوط انتقال و مخزن ۵۰۰۰مترمکعبی مخازن شهر ساردوئیه۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کرماناتمام کار
۳۷نظارت برخطوط انتقال و مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی مخازن شهر متوجان۸۶-۸۷شرکت آب و فاضلاب استان کرماناتمام کار
۳۸نظارت بر اجرای مخازن۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر مکعبی شهریار،شهرقدس،دهکده المپیک و ملارد۸۵-۸۸شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام کار
۳۹مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال و مخازن مجتمع سبلان -شهرستان مشکین شهر۸۵-۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیلاتمام کار
۴۰نظارت عالیه و کارگاهی آبرسانی به مجتمع روستایی رودان۸۵-۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۴۱نظارت بر اجرای مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی شهریار۸۴-۸۵شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام کار
۴۲نظارت برخطوط انتقال ومخازن ۵۰۰ مترمکعبی آب مجتمع دوبان-داراب۸۴-۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام کار
۴۳نظارت بر اجرای تصفیه خانه آب سودان (رودخانه نیل)-EPC۸۴-۸۶شرکت کیان آباتمام کار
۴۴نظارت کارگاهی پروژه خط انتقال وتصفیه خانه آب شهرک صنعتی اشتهارد۸۴-۸۵شرکت شهرکهای صنعتی استان تهراناتمام کار
۴۵نظارت برخطوط انتقال ومخازن آب مجتمع شهید بهشتی۸۴-۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستاناتمام کار
۴۶نظارت برخطوط انتقال،شبکه توزیع،مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ به روستاهای استان بوشهر۸۳-۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۴۷نظارت بر اجرای تصفیه خانه آب شهر گرمسار۸۳-۸۵شرکت آب و فاضلاب استان سمناناتمام کار
۴۸نظارت برخطوط انتقال،شبکه توزیع،مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ روستاهای استان هرمزگان۸۳-۸۴شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار