موقعیت منطقه: محدوده طرح شامل ناحیه یک، به مساحت ۳۱۶۰ هکتار از نخیلات آبپخش و کلل واقع در شهرستان دشتستان در استان بوشهر است و حد فاصل َ ۵۶° ۵۰ الی َ °۵۱ ۰۶ طول شرقی و َ°۲۹ ۱۶
الی َ °۲۹ ۲۴
عرض شمالی قرار دارد.

شهر آبپخش که در مجاورت محدوده طرح قرار دارد، حدود ۲۰ کیلومتر از شهر برازجان، حدود ۶۰ کیلومتر از شهر بوشهر و حدود ۲۵۰ کیلومتر از شهر شیراز فاصله دارد.
راه اصلی دسترسی به منطقه طرح از شهر بوشهر، بخشی از بزرگراه بوشهر – برازجان به طول تقریبی ۴۰ کیلومتر و سپس جاده بندر گناوه به طول تقریبی ۲۰ کیلومتر تا آبپخش است.
در مجاورت شهر آبپخش بیش از ۹۰۰۰ هکتار نخیلات با بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر نخل وجود دارد که از جنوب به رودخانه حله، از شمال به زهکش مزین و از شرق به رودخانه شاپور محدود می شود. این نخیلات در حال حاضر به روش سنتی آبیاری می شود.
تنها منبع آب آبیاری نخیلات در منطقه آبپخش، رودخانه شاپور است. آبگیری از رودخانه شاپور توسط بند انحرافی سعدآباد (احداث شده در سال ۱۳۱۸) و انتقال و توزیع آب در محدوده طرح توسط مجموعه کانال های بتنی و خاکی و به صورت ثقلی انجام می گیرد.
آبیاری نخیلات به روش کرتی و حداکثر ۳نوبت در هر سال است.
آب مورد نیاز آبیاری قطره ای نخیلات از سد رئیس علی دلواری و بند انحرافی شبانکاره توسط دو خط لوله انتقال به قطر ۱۶۰۰ میلیمتر به محدوده طرح منتقل و توسط خطوط لوله، به صورت تحت فشار در محدوده طرح توزیع می شود.
آب در ابتدای هر واحد مزرعه از خطوط شبکه اصلی تحویل و پس از عبور از سیستم فیلتراسیون، توسط خطوط لوله شبکه فرعی و داخل مزارع به نخیلات میرسد.