ردیفنام پروژهزمان شروعکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه سیوند در بازه های قادرآباد تا سد سیوند و سد سیوند تا پل خان۱۳۹۵شرکت آب منطقه ای فارساتمام مطالعات
۲خدمات مطالعه تعیین حد بستر و حریم موردی رودخانه ها ، مسیلها ، کانال های آبیاری و زهکشی ، لوله های آب و دریاچه های طبیعی و مصنوعی واقع در محدوده استان ایلام (مجموع طول ۵۰ کیلومتر)۱۳۹۶شرکت آب منطقه ای ایلاماتمام مطالعات
۳مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های اعظم بوانات ، شادکام و ایزد خواست در بالادست و پایین دست سد ایزد خواست۱۳۹۶شرکت آب منطقه ای استان فارسدر حال انجام
۴انجام مطالعات تعیین حدبستر و حریم تالاب جازموریان۱۳۹۷شرکت آب منطقه ای کرماندر حال انجام
۵مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان مهدیشهر۱۳۹۷شرکت سهامی آب منطقه ای سمناندر حال انجام
۶مطالعات شناسایی مسیل متروک محدوده شهرستان های کرج و ساوجبلاغ۱۳۹۷شرکت  آب منطقه ای البرزاتمام مطالعات
۷ مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های خشکه رود ، گزافرود و اوشیان۱۳۹۷شرکت  آب منطقه ای گیلاندر حال انجام
۸ مطالعات مرحله اول ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان مهدیشهر۱۳۹۷شرکت آب منطقه ای سمناندر حال انجام
۹مطالعات تعیین بستر و حریم تالاب صالحیه۱۳۹۷شرکت آب منطقه ای البرزدر حال انجام
پروژه های سال ۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱مطالعات مرحله اول تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه و خدمات نقشه برداری رودخانه های حوضه آبریز خزر در محدوده استان گیلان شامل رودخانه های لاهیجان رود و گلموج(البرز)۹۵آب منطقه ای استان گیلاندر حال انجام
پروژه های سال ۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۲ مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب حله۹۴ شرکت آب منطقه ای بوشهر در حال انجام
۳مطالعات کنترل سیلاب پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی مازندران ۲۹۴ شرکت انرژی گستران متحد در حال انجام
۴امکان سنجی استحصال و ذخیره سازی آب باران در ایستگاه بازیافت دو کوهه و مرکز خرید و فروش اتوموبیل شهید دوران ۹۴شرکت آب منطقه ای زنجان در حال انجام
۵مطالعات پهنه بندی و تعیین حد حریم کمی و کیفی، پتانسیل یابی مصالح رودخانه ای و فاز یک ساماندهی رودخانه های سارمساقلو، سهرین و ذاکر ۹۴ستاد محیط زیست شهرداری تهران در حال انجام
۶ شناسایی چاه های جذبی و مسیل ها در سطح محدوده شهرداری منطقه ۱۱۹۴ شهرداری منطقه ۱۱ در حال انجام
پروژه های سال ۹۳
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۷ارزیابی کیفی و زیست محیطی منابع آب مصرفی در منطقه ۱۱ ۹۳ شهرداری منطقه ۱۱ در حال انجام
۸ مطالعات جمع آوری و هدایت آب های سطحی و قنات موجود در پروژه در دست ساخت فاز ۴ در فرحزاد۹۳ شرکت تعاونی مسکن تهران در حال انجام
۹ مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهرداری منطقه ۸۹۳ شهرداری منطقه ۸ تهران در حال انجام
۱۰ مطالعه و تهیه طرح اجرایی احداث بند انحرافی سیل گیر یالیان۹۳ سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین اتمام مطالعات
پروژه های سال ۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱۱مطالعات طرح اضطراری کنترل سیلاب شهرک صنعتی خرم دشت۹۱-۹۱آب منطقه‌ای قزوین اتمام مطالعات
۱۲مطالعات و نظارت کارگاهی مسیلها و قنوات و مدیریت زیست محیطی و بهره‌برداری سیل یرگردان غرب۹۱-۹۲شهرداری منطقه ۵ در حال انجام
۱۳طرح کنترل سیلاب و مدیریت آبهای سطحی باغات سنتی جنوب استان قزوین۹۱-۹۲سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین در حال انجام
۱۴مطالعات جمع آوری آبهای سطحی شهرداری منطقه ۸۹۱-۹۲شهرداری منطقه ۸ تهران در حال انجام
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱۵مطالعات مرحله دوم کانال‌های هدایت آبهای سطحی در محدوده آزادراه آزادگان۸۹-۹۱سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهراناتمام مطالعات
۱۶مطالعات ساماندهی و تعیین حریم بستر رودخانه گاماسیاب۸۹-۹۰شرکت آب منطقه ای کرمانشاهاتمام مطالعات
۱۷مطالعات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی بزرگراه خاوران در محدوده خیابان طالقانی۸۹-۹۰سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهراناتمام مطالعات
۱۸تکمیل مطالعات ساماندهی رودخانه بیدستان۸۸-۸۹شرکت آب منطقه‌ای قزویناتمام مطالعات
۱۹مطالعات مرحله دوم حوضچه تعدیل کننده و رسوب گیر سرخه حصار۸۷-۸۸سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهراناتمام مطالعات
۲۰خدمات مهندسی وطراحی سیل بنددائم نیروگاه گازی B00 علی آباد۸۷-۸۹شرکت احداث وتوسعه نیروگاههای مپنا(توسعه ۱)اتمام مطالعات
۲۱مطالعات ساماندهی و تعیین حریم بستر رودخانه‌های شهرستان آبیک۸۵-۸۶شرکت آب منطقه‌ای قزویناتمام مطالعات
۲۲مطالعات ساماندهی رودخانه هراز۸۵-۸۷سازمان جهاد کشاورزی استان مازندراناتمام مطالعات
۲۳طراحی سیل بند حفاظتی نیروگاه BOO عسلویه۸۵-۸۸شرکت احداث وتوسعه نیروگاههای مپنا(توسعه ۱)اتمام مطالعات
۲۴مطالعات تفضیلی ساماندهی و تعیین حریم بستر رودخانه کت۸۵-۸۷شرکت‌سهامی‌آب‌منطقه‌ای‌کهگیلویه‌وبویراحمداتمام مطالعات
۲۵مطالعات تفضیلی ساماندهی و تعیین حریم بستر رودخانه تغار۸۵-۸۷شرکت‌سهامی‌آب‌منطقه‌ای‌کهگیلویه‌وبویراحمداتمام مطالعات
۲۶مطالعات تفضیلی ساماندهی و تعیین حریم بستر رودخانه خیرآباد۸۵-۸۷شرکت‌سهامی‌آب‌منطقه‌ای‌کهگیلویه‌وبویراحمداتمام مطالعات
۲۷مطالعات تفضیلی ساماندهی و تعیین حریم بستر رودخانه تغار۸۵-۸۷شرکت‌سهامی‌آب‌منطقه‌ای‌کهگیلویه‌وبویراحمداتمام مطالعات
۲۸مطالعات تفضیلی ساماندهی و تعیین حریم بستر رودخانه باشت۸۵-۸۷شرکت‌سهامی‌آب‌منطقه‌ای‌کهگیلویه‌وبویراحمداتمام مطالعات
۲۹مطالعات تفضیلی ساماندهی و تعیین حریم بستر رودخانه بشار۸۵-۸۸شرکت‌سهامی‌آب‌منطقه‌ای‌کهگیلویه‌وبویراحمداتمام مطالعات
۳۰مطالعات مهندسی رودخانه و تعیین حریم و بستر رودخانه البرز۸۵-۸۷اداره کل امور آب استان قزویناتمام مطالعات
۳۱مطالعات مهندسی رودخانه و تعیین حریم و بستر رودخانه رزجرد۸۵-۸۶اداره کل امور آب استان قزویناتمام مطالعات
۳۲مطالعات مهندسی رودخانه و تعیین حریم و بستر رودخانه زیارت۸۴-۸۵امور آب استان استان گلستاناتمام مطالعات
۳۳مطالعات مهندسی رودخانه و تعیین حریم و بستر رودخانه خررود۸۲-۸۴اداره کل امور آب استان قزویناتمام مطالعات
۳۴مطالعات مهندسی رودخانه و تعیین حریم و بستر رودخانه ابهررود۸۲-۸۴اداره کل امور آب استان قزویناتمام مطالعات