ردیفنام پروژهزمان شروعکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوری و تصفیه فاضلاب نصیرشهر۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهراندر حال انجام
۲بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم فاضلاب۱۰ روستای حوزه سد لتیان و ماملو شامل شبکه جمع آوری خط انتقال ، ابستگاه پمپاژ ،تصفیه خانه و تاسیسات جانبی فاضلاب روستایی تهران۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی تهراندر حال انجام
۳مطالعات بر بخش های فاقد طرح شبکه فاضلاب غرب انزلی۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب استان گیلاندر حال انجام
۴مطالعات فاز یک و دو شبکه فاضلاب فرودگاه بین
المللی سردارجنگل رشت
۱۳۹۷شرکت فرودگاه ها وناوبری
هوایی ایران
اتمام پروژه
۵مطالعات فاز یک و دو شبکه فاضلاب فرودگاه بین
المللی ارومیه
۱۳۹۷شرکت فرودگاه ها وناوبری
هوایی ایران
در حال انجام
۶مطالعات فاز یک و دو شبکه فاضلاب فرودگاه بین
المللی  ساری
۱۳۹۷شرکت فرودگاه ها وناوبری
هوایی ایران
در حال انجام
۷مطالعات فاز یک و دو شبکه فاضلاب فرودگاه بین
المللی هاشمی نژاد
۱۳۹۷شرکت فرودگاه ها وناوبری
هوایی ایران
در حال انجام
۸بازنگری و تکمیل مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شمشک۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهراندر حال انجام
۹مطالعات شبکه جمع آوری فاضلاب روستاهای جنوب شهرستان خرم آباد-ده محسن (مجتمع شهید بهشتی)۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستاندر حال انجام
۱۰بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری خط انتقال فاضلاب شهر آبعلی و به روز رسانی مطالعات فاضلاب شهرهای رودهن و بومهن۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهراندر حال انجام

پروژه های سال۹۴

ردیف

نام پروژه

مدت پروژه

کارفرما

وضعیت کنونی
۱مطالعات طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب در روستای اسفند۹۴آژانس بین المللی همکاری ژاپن(جایکا)در حال مطالعه
۲مطالعات طرح علاج بخشی و ارائه راهکار کاهش بو شهرستان بهارستان۹۴شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهراندر حال مطالعه
پروژه های سال۹۳
ردیف

نام پروژه

مدت پروژه

کارفرما

وضعیت کنونی
۳مطالعات مهندسی، نظارت و مدیریت خدمات مشاوره ای پروژه فاضلاب روستایی در منطقه جنوب غرب(منطقه ۳)۹۳شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوردر حال مطالعه
۴مطالعه مرحله اول شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای حوضه بالادست سد ماملو۹۳شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراندر حال مطالعه
پروژه های سال۹۱
ردیف

نام پروژه

مدت پروژه

کارفرما

وضعیت کنونی
۵

بازنگری مطالعات مرحله اول و تهیه اسناد مناقصه فاضلاب مسکن مهر مهرآباد  به روش EPC

۹۱شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهراندرحال مطالعه
۶

مطالعات تکمیلی طرح فاضلاب شهر بناب

۹۱-۹۵آب و فاضلاب  استان آذربایجان شرقیدرحال مطالعه
۷مطالعات مرحله اول جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر رضوانشهر۹۱-۹۱آب و فاضلاب استان گیلاناتمام مطالعات
۸بازنگری و تکمیل مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری و خطوط اتتقال فاضلاب رودهن و بومهن۹۱-۹۲شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهراندرحال مطالعه
۹مطالعات مرحله دوم مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر پردیس۹۱-۹۲شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهراندرحال مطالعه
۱۰

بازنگری مطالعات مرحله اول و تهیه مدل مالی جذب سرمایه گذاری تصفیه خانه فاضلاب منطقه پارس

۹۱-۹۲سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارساتمام مطالعات
۱۱مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب پروژه خانمین شهرستان مرودشت۹۱-۹۲شرکت آب و فاضلاب روستایی فارساتمام مطالعات
پروژه های سال۹۰
ردیف

نام پروژه

مدت پروژه

کارفرما

وضعیت کنونی
۱۲انجام خدمات مهندسی مرحله دوم طرح فاضلاب مسجد سلیمان۹۰-۹۲شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاندرحال مطالعه
۱۳مطالعات مرحله اول و دوم خطوط جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستای خبر شهرستان بافت۹۰-۹۱آب و فاضلاب روستایی کرماناتمام مطالعات
۱۴انجام مطالعات مرحله اول شبکه جمع‌آوری ، خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب چهار باغ و اراضی مسکن مهر شهرک ابریشم۹۰-۹۲آب و فاضلاب استان البرزاتمام مطالعات
۱۵بازنگری مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهرهای چالانچولان ، کونانی ، معمولان و اشترینان۹۰-۹۱شرکت آب و فاضلاب استان لرستاناتمام مطالعات
۱۶مطالعات اولیه فاز صفر و طراحی نقشه‌های فاز ۱ و ۲ تأسیسات مکانیکی شبکه جمع آوری دانشگاه۹۰-۹۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجاتمام مطالعات
۱۷مطالعات مراحل پایه ، تفصیلی و اجرا جمع‌آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب اماکن منطقه یکم نداجا و اماکن سیسنگار نوشهر۹۰-۹۲فرماندهی پدافند غیر عامل نداجااتمام مطالعات
۱۸بازنگری و به هنگام نمودن مدول اول و مطالعات مرحله اول و دوم مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ارومیه۹۰-۹۲دانشگاه ارومیهاتمام مطالعات
۱۹نقشه‌برداری و مطالعات فاز۱ خطوط جمع اوری و تصفیه فاضلاب مالفجان – سیاهکل۹۰-۹۱دانشگاه ارومیهاتمام مطالعات
۲۰نقشه‌برداری و مطالعات فاز۱ خطوط جمع اوری و تصفیه فاضلاب کشلی – تالش۹۰-۹۱آبفار گیلاناتمام مطالعات
۲۱مطالعات فاضلاب روستای سست۹۰-۹۲ابفا روستایی خراسان شمالیاتمام مطالعات
۲۲مطالعات ارتقا تصفیه خانه فاضلاب فعلی شهر یاسوج۹۰-۹۲آب و فاضلاب استان کهکیلویهدرحال مطالعه
۲۳طراحی و مشاوره تصفیه خانه و پساب صنعتی  شهر صنعتی رشت۹۰-۹۲شهر صنعتی رشتدرحال مطالعه
پروژه های سال های قبل
ردیف

نام پروژه

مدت پروژه

کارفرما

وضعیت کنونی
۲۴مطالعات مرحله دوم خط انتقال و تصفیه خانه و پدافند غیر عامل تصفیه خانه فاضلاب شهر فامنین۸۹-۹۲شرکت آب و فاضلاب استان همداناتمام مطالعات
۲۵مطالعات فاضلاب روستای شتر خوار۸۹-۹۱شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهراناتمام مطالعات
۲۶مطالعات شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب مسکن مهر۸۹-۹۱شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهراناتمام مطالعات
۲۷مطالعات شبکه جمع آوری و تصفیه خانه شهرک صنعتی جلفا۸۸-۹۰منطقه آزاد – تجاری ارساتمام مطالعات
۲۸مطالعات پایه و تفضیلی فاز یک و دو فاضلاب روستای هفتادر شهرستان اردکان۸۸-۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزداتمام مطالعات
۲۹مطالعات توجیهی،فنی،اقتصادی وزیست محیطی طرح فاضلاب شهر جاجرم۸۷-۸۸شرکت آب وفاضلاب استان خراسان شمالیاتمام مطالعات
۳۰مطالعات توجیهی،فنی،اقتصادی وزیست محیطی طرح فاضلاب شهر فاروج۸۷-۸۸شرکت آب وفاضلاب استان خراسان شمالیاتمام مطالعات
۳۱مطالعات مراحل اول،دوم شبکه جمع آوری فاضلاب پایگاه دریایی خرمشهر۸۷-۸۹فرماندهی مهندسی و پدافند غیرعامل نداجااتمام مطالعات
۳۲مطالعات شبکه جمع آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بناب۸۷-۹۱شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقیاتمام مطالعات
۳۳مطالعات مرحله دوم شبکه جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستای ولایترود۸۷-۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام مطالعات
۳۴مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی رودان۸۶-۸۸شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۳۵مطالعات مرحله اول و دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی بندرعباس ۲۸۶-۸۸شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۳۶مطالعات تکمیلی مرحله اول و دوم جمع آوری و تصفیه فاضلاب مسکن مهر و روستاهای سپیدار شترخوارشهر رباط کریم۸۶شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهراناتمام مطالعات
۳۷مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر رباط کریم۸۶-۸۹شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهراندر حال انجام
۳۸مطالعات شبکه جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سعیدآباد گلپایان۸۶-۸۸شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهاناتمام مطالعات
۳۹مطالعات‌مرحله‌دوم‌شبکه‌جمع‌آوری‌وتصفیه‌خانه‌فاضلاب‌روستای‌زردبند‌وتهیه‌اسناد EPC۸۶-۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام مطالعات
۴۰مطالعات‌مرحله‌دوم‌شبکه‌جمع‌آوری‌وتصفیه‌خانه‌فاضلاب‌روستای‌انباج‌وتهیه‌اسناد EPC۸۶-۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام مطالعات
۴۱مطالعات شبکه جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای شهرستان عحب شیر۸۶-۸۹شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقیاتمام مطالعات
۴۲مطالعات تصفیه‌خانه فاضلاب پساب مجتمع‌های پرورش ماهی استان مازندران۸۶-۸۸سازمان جهاد کشاورزی استان مازندراناتمام مطالعات
۴۳مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای مجتمع شهید بهشتی۸۶-۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستاناتمام مطالعات
۴۴مطالعات مرحله دوم انتقال و تصفیه فاضلاب مجتمع روستایی نیکنام ده۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی تهراناتمام مطالعات
۴۵مطالعات مرحله اول و دوم شبکه‌جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب مجتمع‌کنارک۸۵-۸۶فرماندهی مهندسی و پدافند غیرعامل نداجااتمام مطالعات
۴۶مطالعات مرحله اول و دوم شبکه‌جمع‌آوری و تصفیه خانه فاضلاب مجتمع‌کوهک۸۵-۸۶فرماندهی مهندسی و پدافند غیرعامل نداجااتمام مطالعات
۴۷مطالعات مرحله دوم شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب مجتمع ایچ‌ایجرود۸۵-۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجاناتمام مطالعات
۴۸مطالعات شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب روستاهای شهرستان ایلام و دره‌شهر۸۵-۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلاماتمام مطالعات
۴۹مطالعه و طراحی شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب صنعتی سایپا۸۵-۸۶شرکت صنایع خودروسازی سایپااتمام مطالعات
۵۰مطالعه و طراحی شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دخانیات۸۵-۸۷شرکت دخانیات تهراناتمام مطالعات
۵۱مطالعات مرحله دوم شبکه‌جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر فامنین۸۴-۸۶شرکت آب و فاضلاب استان همداناتمام مطالعات
۵۲طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی علی‌آباد -EPC۸۵-۸۷شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستاناتمام مطالعات
۵۳طراحی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه لکوموتیو کرج -EPC۸۱-۸۴شرکت قطارهای شهری کرجاتمام مطالعات
۵۴مطالعات توجیهی،فنی،اقتصادی وزیست محیطی طرح فاضلاب شهر معمولان۸۴-۸۵شرکت آب و فاضلاب استان لرستاناتمام مطالعات
۵۵مطالعات تصفیه خانه فاضلاب روستاهای سد ایلام۸۴-۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلاماتمام مطالعات
۵۶مطالعات مرحله اول شبکه‌جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قروه‌درجزین۸۳-۸۶شرکت آب و فاضلاب استان همداناتمام مطالعات
۵۷مطالعات مرحله اول شبکه‌جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب شهر فامنین۸۳-۸۶شرکت آب و فاضلاب استان همداناتمام مطالعات
۵۸مطالعات تصفیه خانه فاضلاب روستاهای گل‌تپه و منجیل‌آباد۸۲-۸۴شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام مطالعات
۵۹مطالعات توجیهی،فنی،اقتصادی وزیست محیطی طرح فاضلاب شهر اشترینان۸۲-۸۳شرکت آب و فاضلاب استان لرستاناتمام مطالعات
۶۰مطالعات شبکه دفع بهداشتی فاضلاب روستاهای حاشیه سد کرج۸۱-۸۳شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام مطالعات
۶۱مطالعات شبکه جمع آوری ،دفع فاضلاب و تصفیه‌خانه روستای مرادتپه۸۰-۸۲شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام مطالعات
۶۲مطالعات شبکه جمع آوری، دفع فاضلاب و تصفیه‌خانه شهر روانسر۷۷-۷۸شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاهاتمام مطالعات
۶۳مطالعات فاضلاب شهرک رفیع۷۴-۷۵شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام مطالعات
۶۴مطالعات فاضلاب شرق شهر سوسنگرد۷۳-۷۴شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام مطالعات