ردیف نام پروژه زمان شروع کارفرماوضعیت کنونی پروژه 
۱ساماندهی و بهینه سازی زهکش های شهر گمیشان استان کلستان۱۳۹۶شرکت آب منطقه ای گلستاندر حال انجام
۲مطالعه و طراحی مرحله دوم و طراحی خطوط انتقال و آبیاری تحت فشار تعاونی تولید میشو مرند۱۳۹۴سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقیاتمام مطالعات
۳مطالعات و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح استان تهران۱۳۹۵سازمان جهاد کشاورزی استان تهراناتمام مطالعات
۴بررسی و کنترل طرحهای آبیاری تحت فشار۱۳۹۶سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۵تهیه و پیگیری و انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرح شبکه آبیاری و زهکشی قره سو زرین گل۱۳۹۷شرکت آب منطقه ای گلستان

بانک توسعه اسلامی

در حال انجام
۶نظارت بر مطالعات آبیاری تحت فشار و نقشه برداری در محدوده آبپخش و کلل ،شبانکاره (عامل چهارم)
 
۱۳۹۶سازمان جهاد کشاورزی بوشهردر حال انجام
۷مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی اراضی

پایاب بند نئور شهرستان اردبیل 

۱۳۹۷سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیلدر حال انجام
۸مدیریت طرح آب خام فضای سبز شهرتهران۱۳۹۸سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرتهراندر حال انجام
پروژه های ۹۵  تا
۹۷
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱مطالعات فاز یک و دو شبکه زهکشی وجمع آوری آبهای
سطحی فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت
۹۷-۹۶شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایرانپایان یافته
۲مطالعات فاز یک و دو شبکه زهکشی وجمع آوری آبهای
سطحی فرودگاه بین المللی ساری
۹۷-۹۶شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایراندر دست اقدام
۳مطالعات فاز یک و دو شبکه زهکشی وجمع آوری آبهای
سطحی فرودگاه بین المللی
ارومیه
۹۷شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایراندر دست اقدام
۴خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم شبکه های
فرعی آبیاری ونظام بهره
برداری واحدهای عمرانی سوم
و چهارم گلفرج
۹۵جهاد کشاورزی- مدیریت رودخانه های
مرزی
در دست اقدام
پروژه های سال ۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
     
۱مطالعات مرحله اول و دوم اراضی زه دار منطقه حله شمالی۹۴سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهردر حال انجام
پروژه های سال ۹۲
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۲ مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزنی ، تأمین و انتقال آب ،‌شبکه اراضی و پایاب و تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر ورگر آبدانان۹۲کشاورزی  سازمان جهاد استان ایلامدر حال انجام
پروژه های سال ۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۳مطالعه و لایه بندی خاک و تجهیز و نوسازی چاهک‌های مشاهده‌ای آب زیرزمینی شهرستان بندر گز۹۱جهاد کشاورزی استان گلستاناتمام مطالعات
پروژه های سال ۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۴مطالعات فاز یک و دو کانالهای آبیاری استان بوشهر۹۰-۹۲سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۵مطالعه مرحله اول توجیهی شبکه زهکشی شهرستان بندرگز۹۰-۹۲سازمان جهاد کشاورزی استان گلستاناتمام مطالعات
۶انجام خدمات مهندسی نقشه‌برداری – آزمایشات آب و خاک و مطالعات مرحله ۲ آبیاری اراضی حوزه عمرانی اول استان اردبیل۹۰-۹۲جهاد کشاورزی استان اردبیلاتمام مطالعات
۷ مطالعات مرحله اول و دوم تجهیز و نوسازی اراضی سنتی چم‌‌تنگ۹۰سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۸مطالعات مرحله اول شبکه‌های فرعی در تعاونی تولید میشو – شهرستان مرند۹۰-۹۱جهاد کشاورزی آذربایجان شرقیاتمام مطالعات
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۹مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمین آب باغستان-طاهرآباد۸۹-۹۲بنیاد مسکن انقلاب اسلامیاتمام مطالعات
۱۰مطالعات تسطیح و نوسازی اراضی کشاورزی استان بوشهردر سطح ۱۰۰۰ هکتار۸۹-۹۰سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۱۱مطالعات کانال های آبیاری و استخر اراضی استان بوشهر۸۹-۹۰سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۱۲مطالعات مرحله اول تجهیز و نوسازی استان بوشهر۸۹-۹۰سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۱۳مطالعات انتقال آب اراضی اوشیان رودسر۸۸-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۱۴مطالعات انتقال آب از تپه طاقستان به شرق ابرکوه۸۸-۸۹سازمان جهاد کشاورزی استان یزداتمام مطالعات
۱۵مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری وزهکشی هفت دغنان انزلی۸۸-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۱۶مطالعات مرحله دوم پروژه تأمین وانتقال آب اراضی روستاهای رودسر۸۸-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۱۷مطالعات فازیک شبکه آبیاری وزهکشی لنگرود۸۷-۸۸سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۱۸مطالعات ایستگاه تولیدگیاهان شورپسنددرشهرستان دشتی۸۷-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۱۹مطالعات طرح های کوچک تأمین آب درسطح استان۸۷-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاهاتمام مطالعات
۲۰مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمین آب باغستان-طاهرآباد۸۷-۸۹بنیاد مسکن انقلاب اسلامیاتمام مطالعات
۲۱مطالعات مرحله دوم ساماندهی چشمه‌ها و قنوات (۲۰ رشته)۸۶-۸۸سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۲۲مطالعات تکمیلی مرحله اول ساماندهی چشمه‌ها و قنوات (۸۰ رشته)۸۵-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۲۳مطالعات تجهیزونوسازی وشبکه‌آبیاری و زهکشی ورامه و زرندیه۸۵-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزیاتمام مطالعات
۲۴مطالعات ساماندهی قنات علی‌آباد قرچک۸۵-۸۶امور حوادث غیر مترقبه استانداری تهراناتمام مطالعات
۲۵مطالعه و طراحی ایستگاه پمپاژ طارم۸۵-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان زنجاناتمام مطالعات
۲۶مطالعات آبرسانی مناطق عشایری اردبیل۸۵-۸۶امور عشایر استان اردبیلاتمام مطالعات
۲۷مطالعات مرحله دوم تجهیز و نوسازی در سطح ۲۰۰۰ هکتار۸۵-۸۷سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۲۸مطالعات مرحله اول تغذیه مصنوعی برنطین۸۵-۸۶امور آب استان هرمزگاناتمام مطالعات
۲۹مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی بستان آباد۸۵-۸۹امور آب استان آذربایجان غربی و اردبیلاتمام مطالعات
۳۰مطالعات کانال انتقال تغذیه مصنوعی تاکستان۸۴-۸۸امور آب استان استان قزوین – بانک جهانیاتمام مطالعات
۳۱پتانسیل یابی و مکانیابی طرح های کوچک تامین آب۸۴-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۳۲تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی حوزه قمرود۸۴-۸۵سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزیاتمام مطالعات
۳۳بازنگری مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی چم تنگ۸۴-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۳۴مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنوات استان بوشهر۸۴-۸۵سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۳۵مطالعات خاکشناسی تعاونی امام خمینی۸۳-۸۴دفتر تجهیز و نوسازی اداره آبیاری کرجاتمام مطالعات
۳۶مطالعات تسطیح و تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان۸۳-۸۵سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۳۷شبکه آبیاری و زهکشی صالح آباد۸۲-۸۵سازمان جهاد کشاورزی استان همداناتمام مطالعات
۳۸مطالعات ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و مخزن شبکه آبیاری خاتون آباد۸۲-۸۳سازمان جهاد کشاورزی استان لرستاناتمام مطالعات
۳۹مطالعات ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و مخزن شبکه آبیاری میشاخور۸۲-۸۳سازمان جهاد کشاورزی استان لرستاناتمام مطالعات
۴۰مطالعات بند انحرافی و تغذیه مصنوعی گوزل دره۸۱-۸۳اداره کل امور آب استان همداناتمام مطالعات
۴۱مطالعات بند انحرافی و تغذیه مصنوعی منصور آباد۸۱-۸۲اداره کل امور آب استان همداناتمام مطالعات
۴۲مطالعات برقدار کردن چاههای کشاورزی۸۱-۸۲سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۴۳مطالعه مرحله اول و دوم پروژه تغذیه مصنوعی عین آباد۸۰-۸۲اداره کل امور آب استان همداناتمام مطالعات
۴۴مطالعه مرحله اول و دوم و طراحی پروژه تغذیه مصنوعی حسام آباد۷۹-۸۰اداره کل امور آب استان همداناتمام مطالعات
۴۵مطالعات مرحله اول و طراحی پروژه تغذیه مصنوعی ساریجلو۷۵-۷۶اداره کل امور آب استان همداناتمام مطالعات
۴۶مطالعه و طراحی مرحله اول و دوم و کانال انتقال آب تاکستان۷۳-۷۵اداره کل امور آب استان قزویناتمام مطالعات