پروژه های ۹۵  تا
۹۷
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱ مطالعات فاز یک و دو شبکه زهکشی وجمع آوری آبهای
سطحی فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت
۹۷-۹۶ شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایرانپایان یافته
۲ مطالعات فاز یک و دو شبکه زهکشی وجمع آوری آبهای
سطحی فرودگاه بین المللی ساری
۹۷-۹۶ شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایراندر دست اقدام
۳ مطالعات فاز یک و دو شبکه زهکشی وجمع آوری آبهای
سطحی فرودگاه بین المللی
ارومیه
۹۷ شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایراندر دست اقدام
۴ خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم شبکه های
فرعی آبیاری ونظام بهره
برداری واحدهای عمرانی سوم
و چهارم گلفرج
۹۵ جهاد کشاورزی- مدیریت رودخانه های
مرزی
در دست اقدام
پروژه های سال ۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
     
۱مطالعات مرحله اول و دوم اراضی زه دار منطقه حله شمالی۹۴سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهردر حال انجام
پروژه های سال ۹۲
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۲ مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزنی ، تأمین و انتقال آب ،‌شبکه اراضی و پایاب و تهیه نقشه توپوگرافی و کاداستر ورگر آبدانان۹۲کشاورزی  سازمان جهاد استان ایلامدر حال انجام
پروژه های سال ۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۳مطالعه و لایه بندی خاک و تجهیز و نوسازی چاهک‌های مشاهده‌ای آب زیرزمینی شهرستان بندر گز۹۱جهاد کشاورزی استان گلستاناتمام مطالعات
پروژه های سال ۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۴مطالعات فاز یک و دو کانالهای آبیاری استان بوشهر۹۰-۹۲سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۵مطالعه مرحله اول توجیهی شبکه زهکشی شهرستان بندرگز۹۰-۹۲سازمان جهاد کشاورزی استان گلستاناتمام مطالعات
۶انجام خدمات مهندسی نقشه‌برداری – آزمایشات آب و خاک و مطالعات مرحله ۲ آبیاری اراضی حوزه عمرانی اول استان اردبیل۹۰-۹۲جهاد کشاورزی استان اردبیلاتمام مطالعات
۷ مطالعات مرحله اول و دوم تجهیز و نوسازی اراضی سنتی چم‌‌تنگ۹۰سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۸مطالعات مرحله اول شبکه‌های فرعی در تعاونی تولید میشو – شهرستان مرند۹۰-۹۱جهاد کشاورزی آذربایجان شرقیاتمام مطالعات
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۹مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمین آب باغستان-طاهرآباد۸۹-۹۲بنیاد مسکن انقلاب اسلامیاتمام مطالعات
۱۰مطالعات تسطیح و نوسازی اراضی کشاورزی استان بوشهردر سطح ۱۰۰۰ هکتار۸۹-۹۰سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۱۱مطالعات کانال های آبیاری و استخر اراضی استان بوشهر۸۹-۹۰سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۱۲مطالعات مرحله اول تجهیز و نوسازی استان بوشهر۸۹-۹۰سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۱۳مطالعات انتقال آب اراضی اوشیان رودسر۸۸-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۱۴مطالعات انتقال آب از تپه طاقستان به شرق ابرکوه۸۸-۸۹سازمان جهاد کشاورزی استان یزداتمام مطالعات
۱۵مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری وزهکشی هفت دغنان انزلی۸۸-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۱۶مطالعات مرحله دوم پروژه تأمین وانتقال آب اراضی روستاهای رودسر۸۸-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۱۷مطالعات فازیک شبکه آبیاری وزهکشی لنگرود۸۷-۸۸سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۱۸مطالعات ایستگاه تولیدگیاهان شورپسنددرشهرستان دشتی۸۷-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۱۹مطالعات طرح های کوچک تأمین آب درسطح استان۸۷-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاهاتمام مطالعات
۲۰مطالعات مرحله اول و دوم طرح تأمین آب باغستان-طاهرآباد۸۷-۸۹بنیاد مسکن انقلاب اسلامیاتمام مطالعات
۲۱مطالعات مرحله دوم ساماندهی چشمه‌ها و قنوات (۲۰ رشته)۸۶-۸۸سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۲۲مطالعات تکمیلی مرحله اول ساماندهی چشمه‌ها و قنوات (۸۰ رشته)۸۵-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۲۳مطالعات تجهیزونوسازی وشبکه‌آبیاری و زهکشی ورامه و زرندیه۸۵-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزیاتمام مطالعات
۲۴مطالعات ساماندهی قنات علی‌آباد قرچک۸۵-۸۶امور حوادث غیر مترقبه استانداری تهراناتمام مطالعات
۲۵مطالعه و طراحی ایستگاه پمپاژ طارم۸۵-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان زنجاناتمام مطالعات
۲۶مطالعات آبرسانی مناطق عشایری اردبیل۸۵-۸۶امور عشایر استان اردبیلاتمام مطالعات
۲۷مطالعات مرحله دوم تجهیز و نوسازی در سطح ۲۰۰۰ هکتار۸۵-۸۷سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۲۸مطالعات مرحله اول تغذیه مصنوعی برنطین۸۵-۸۶امور آب استان هرمزگاناتمام مطالعات
۲۹مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی بستان آباد۸۵-۸۹امور آب استان آذربایجان غربی و اردبیلاتمام مطالعات
۳۰مطالعات کانال انتقال تغذیه مصنوعی تاکستان۸۴-۸۸امور آب استان استان قزوین – بانک جهانیاتمام مطالعات
۳۱پتانسیل یابی و مکانیابی طرح های کوچک تامین آب۸۴-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۳۲تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی حوزه قمرود۸۴-۸۵سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزیاتمام مطالعات
۳۳بازنگری مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی چم تنگ۸۴-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۳۴مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنوات استان بوشهر۸۴-۸۵سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام مطالعات
۳۵مطالعات خاکشناسی تعاونی امام خمینی۸۳-۸۴دفتر تجهیز و نوسازی اداره آبیاری کرجاتمام مطالعات
۳۶مطالعات تسطیح و تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان۸۳-۸۵سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۳۷شبکه آبیاری و زهکشی صالح آباد۸۲-۸۵سازمان جهاد کشاورزی استان همداناتمام مطالعات
۳۸مطالعات ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و مخزن شبکه آبیاری خاتون آباد۸۲-۸۳سازمان جهاد کشاورزی استان لرستاناتمام مطالعات
۳۹مطالعات ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و مخزن شبکه آبیاری میشاخور۸۲-۸۳سازمان جهاد کشاورزی استان لرستاناتمام مطالعات
۴۰مطالعات بند انحرافی و تغذیه مصنوعی گوزل دره۸۱-۸۳اداره کل امور آب استان همداناتمام مطالعات
۴۱مطالعات بند انحرافی و تغذیه مصنوعی منصور آباد۸۱-۸۲اداره کل امور آب استان همداناتمام مطالعات
۴۲مطالعات برقدار کردن چاههای کشاورزی۸۱-۸۲سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام مطالعات
۴۳مطالعه مرحله اول و دوم پروژه تغذیه مصنوعی عین آباد۸۰-۸۲اداره کل امور آب استان همداناتمام مطالعات
۴۴مطالعه مرحله اول و دوم و طراحی پروژه تغذیه مصنوعی حسام آباد۷۹-۸۰اداره کل امور آب استان همداناتمام مطالعات
۴۵مطالعات مرحله اول و طراحی پروژه تغذیه مصنوعی ساریجلو۷۵-۷۶اداره کل امور آب استان همداناتمام مطالعات
۴۶مطالعه و طراحی مرحله اول و دوم و کانال انتقال آب تاکستان۷۳-۷۵اداره کل امور آب استان قزویناتمام مطالعات