ردیف نام پروژه زمان شروع پروژه کارفرماوضعیت کنونی 
۱خط اتقال آب مجتمع پرورش میگوی بویرات۱۳۹۶شیلات استان بوشهردر حال انجام کار
۲بازنگری مطالعات مرحله اول ، مطالعات مرحله دوم، نقشه‏برداری ، هیدروگرافی و ژئوتکنیک مجتمع رودشور شمالی ۱۳۹۶شیلات استان بوشهردر حال انجام کار
۳مطالعات مرحله اول و دوم شهرک آبزیان مند بوشهر۱۳۹۶شیلات استان بوشهردر حال انجام کار
۴مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع ۷۰۰هکتاری پرورش میگوی دیلم۱۳۹۷شیلات استان بوشهردر حال انجام کار
۵مطالعات مرحله اول و دوم ماهیان خاویاری سیمره کوهدشت ۱۳۹۷اداره کل شیلات استان لرستاندر حال انجام کار

 

پروژه های سال۹۵
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱ مطالعات پرورش ماهی در قفس۹۵ شرکت پلیمر بوشهر در حال انجام
پروژه های سال۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۲ نقشه برداری و مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع ۵۰۳ هکتاری پرورش میگوی رود شور شمالی۹۴ شرکت جهاد نصر بوشهر در حال انجام
پروژه های سال۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۳ مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی ۹۲ شیلات استان لرستان در حال انجام
۴ مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی شول آباد ۹۲ شیلات استان لرستان در حال انجام
۵ مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی چم چیت درود ۹۲ شیلات استان لرستان در حال انجام
۶ مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی دوآب اشتر ۹۲ شیلات استان لرستان در حال انجام
پروژه های سال۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۷مطالعات مرحله دوم ، پدافند غیرعامل و زیست محیطی مجتمع سپید دشت۹۱ شیلات استان لرستان اتمام مطالعات
۸ مطالعات کارگاه تکثیر و پرورش ماهی شهید باهنر کلاردشت ۹۱-۹۱ شیلات استان مازندران اتمام مطالعات
پروژه های سال۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۹مطالعات مرحله اول مجتمع پرورش ماهیان سردآبی سپیددشت۹۰-۹۱اداره کل شیلات استان لرستان اتمام مطالعات
۱۰مطالعه و شناسایی مناطق مستعد آبزی پروری سرشاخه‌های رودخانه زاب۹۰-۹۱شیلات استان آذربایجان غربی اتمام مطالعات
۱۱مجتمع آبزی پروری ماهیان زینتی میرود۹۰-۹۱شیلات استان استان مازندران اتمام مطالعات
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱۲مطالعات مرحله اول و دوم ماهیان گرمابی خلخال۸۹-۹۰اداره کل شیلات استان اردبیلاتمام مطالعات
۱۳مطالعات مرحله اول و دوم ماهیان خاویاری مازندران۸۸-۹۰اداره کل شیلات استان مازندراناتمام مطالعات
۱۴مطالعات پرورش ماهی قزل کند ازبکستان۸۸-۸۹کشور ازبکستاناتمام مطالعات
۱۵مطالعات گرمابی پایلوت سیمره۸۷-۸۹اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۱۶مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهی شول آباد۸۶-۸۹اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۱۷مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهی گهررود۸۶-۸۹اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۱۸مطالعات مرکز تکثیر میگوی پریسان۸۶-۸۶شرکت پریسان چابهاراتمام مطالعات
۱۹مطالعات مرحله پتانسیل‌یابی پرورش ماهی در سطح استان مرکزی۸۶-۸۸اداره کل شیلات استان مرکزیاتمام مطالعات
۲۰مطالعات و طراحی تصفیه پساب مجتمع های پرورش ماهی هراز۸۶-۸۹اداره کل شیلات استان مازندراناتمام مطالعات
۲۱مطالعات اصلاح سیستم آبگیری مزارع حاشیه رودخانه هراز۸۵-۸۷اداره کل شیلات استان مازندراناتمام مطالعات
۲۲مطالعات بازنگری مجتمع پرورش ماهیان سردآبی عمارت۸۵-۸۹اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۲۳مطالعات پرورش ماهیان سردآبی خلیفه‌کندی ، سنگستان و قلعتین۸۵-۸۶اداره کل شیلات استان مرکزیاتمام مطالعات
۲۴مطالعات بیوتکنیک پرورش ماهیان سردآبی پلنگان۸۵-۸۶اداره کل شیلات استان کردستاناتمام مطالعات
۲۵طراحی سازه دریایی پرورش در قفس اختر۸۲-۸۲گروه صنعتی پلیمراتمام مطالعات
۲۶مطالعات پرورش ماهیان گرمابی سقز۸۲-۸۲اداره کل شیلات استان کردستاناتمام مطالعات
۲۷مطالعات پرورش ماهیان سردآبی دوآب و کاسیان۸۲-۸۵اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۲۸در کشور عمانSHINASمطالعات مجتمع پرورش میگوی۸۵-۸۶OMAN FISHERIES CO.اتمام مطالعات
۲۹مطالعات مرحله اول و دوم دوآب اشتر ۸۱-۹۵ شیلات استان لرستان در حال انجام
۳۰مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهیان گرمابی نوروزآباد۸۱-۸۴اداره کل شیلات استان زنجاناتمام مطالعات
۳۱مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهیان عمارت و جزنق۸۰-۸۳شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۳۲مطالعات پروژه مجتمع پرورش میگوی بطانه به وسعت ۶۰۰ هکتار۸۰-۸۴شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۳۳مطالعات پروژه پرورش میگوی رودیک به وسعت ۱۰۰۰ هکتار در شرق چابهار۸۰-۸۵شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۳۴مطالعات پروژه پرورش میگوی چپکرود به وسعت ۴۰۰ هکتار در بابلسر۸۰-۸۲شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۳۵مطالعات پروژه پرورش میگوی خورکرکش به وسعت ۵۰۰ هکتار در شرق چابهار۷۹-۷۹شرکت پریسان چابهاراتمام مطالعات
۳۶مطالعات پتانسیل‌یابی آبزی‌پروری استان قزوین۷۹-۸۰شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۳۷مطالعات پروژه پرورش میگوی غرب مند شمالی به وسعت ۸۰۰ هکتار۷۸-۷۹شرکت مند بوشهراتمام مطالعات
۳۸طراحی و مطالعات پروژه پرورش ماهیان سردآبی پلنگان۷۹-۸۱اداره کل شیلات استان کردستاناتمام مطالعات
۳۹مطالعات پروژه پرورش میگوی دمی‌گز به وسعت ۱۰۰۰ هکتار۷۸-۸۰شرکت زرین میگوی بوشهراتمام مطالعات
۴۰مطالعات پروژه پروش میگوی رودشور به وسعت ۳۵۰۰ هکتار۷۸-۷۹شرکت آبزیماناتمام مطالعات
۴۱مطالعات پروژه پرورش میگوی بندر ریگ به وسعت ۲۵۰۰ هکتار۷۷-۷۷اداره کل شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۴۲مطالعات پروژه پرورش میگوی بویرات به وسعت ۴۰۰۰ هکتار۷۶-۷۷اداره کل شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۴۳مطالعات پروژه پرورش میگوی مند شمالی به وسعت ۱۵۰۰ هکتار۷۵-۷۷شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۴۴مطالعات پروژه پرورش میگوی دلوار به وسعت ۲۰۰۰ هکتار۷۴-۷۵اداره کل شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۴۵مطالعات پروژه پرورش ماهیان سردآبی تنکابن۷۴-۷۵شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۴۶۳۲مطالعات مرحله شناخت پتانسیل‌یابی پرورش میگوی استان بوشهر۷۲-۷۳شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات