ردیفنام پروژهزمان شروعکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱بازنگری مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز قطروم شادکام بافق۱۳۹۷اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزددر حال انجام
۲بازنگری مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز غرب ابرکوه۱۳۹۷اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزددر حال انجام
۳طرح مطالعات و جمع آوری اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی GIS۱۳۹۸سازمان جهاد کشاورزی استان تهراندر حال انجام
پروژه های سال ۹۳
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱ طراحی سازه های مکانیکی حوضه بالا دست شهر برازجان۹۳اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهراتمام کار
۲مطالعات ترک های جنوب  و جنوب شرق شهر سمنان۹۳معاونت فنی و عمرانی استانداری سمنان در حال انجام
۳ مطالعات پایدارسازی محدوده زمین لغزشی روستای کلایه اشکور علیا شهرستان رامسر۹۳اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر در حال انجام
۴انجام خدمات مشاوره و مطالعات کنترل سیلاب حوزه هووائی شهرستان برخوار۹۳اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در حال انجام
۵ مطالعات تفضیلی اجرائی حوزه آبخیز توتشامی۹۳اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاهاتمام کار
پروژه های سال ۹۰ به قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۶بازنگری مطالعات تفصیلی اجرایی حوزه سد رئیسعلی دلواری۹۰ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهراتمام کار
۷مطالعات تفصیلی –اجرایی حوضه آبخیز آق کند۹۰ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجانشرقیاتمام کار
۸ مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداری حوزه تیغ سیاه۹۰ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگاناتمام کار
۹ انجام مطالعات آبخیزداری پایدار سازی و زمین لغزش تنگ شول۹۰ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارساتمام کار
۱۰مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری شاهماران۹۰اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرماناتمام کار
۱۱مطالعات تفصیلی اجرایی حوزه آبخیز معرف زوجی ده‌گین-شهرستان رودان۹۰اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگاناتمام کار
۱۲مطالعات آبخیزداری حوزه آبخیز چیچکلو شهرستان تکاب۹۰اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقیاتمام کار
۱۳مطالعات آبخیزداری حوزه‌های پودنو و دهنو فاضل۸۹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارساتمام کار
۱۴پایدار سازی و زمین لغزش دمدول شهرستان خلخال۸۹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیلاتمام کار
۱۵مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز نیرج۸۸اداره کل منابع طبیعی استان قزویناتمام کار
۱۶مطالعات پایدار سازی و زمین لغزش چهارتخته حوزه آبخیز ناغان شهرستان کیار۸۸اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاریاتمام کار
۱۷مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه دالپری شهرستان دهلران۸۸اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلاماتمام کار
۱۸مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه ریگ سهرابی منوجان۸۸اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه جیرفت و کهنوجاتمام کار
۱۹مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه دهبکری۸۸اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرماناتمام کار
۲۰مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه میچ بندر ۲۸۸اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرماناتمام کار
۲۱مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه ده کلبی۸۸اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزیاتمام کار
۲۲مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه ایمانلو۸۸اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزیاتمام کار
۲۳مطالعات تفصیلی – اجرایی حوزه علی قورچی۸۸اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزیاتمام کار
۲۴مطالعات تفضیلی – اجرایی حوزه آبخیزشنبه۸۶اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهراتمام کار
۲۵مطالعات تفضیلی – اجرایی حوزه آبخیز چاهگاه۸۶اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهراتمام کار
۲۶مطالعات تفضیلی – اجرایی زیر حوضه حاجی‌آباد و معدن رباط کریم۸۶معاونت آبخیزداری جهاد کشاورزی تهراناتمام کار
۲۷مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداری حوزه ارنگه-کرج۸۵سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشوراتمام کار
۲۸مطالعات مرحله توجیهی آبخیزداری حوزه سد پانزده خرداد۸۵سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشوراتمام کار
۲۹مطالعات تفصیلی – اجرایی زیر حوزه قبچاق۸۲معاونت آبخیزداری جهاد کشاورزی تهراناتمام کار
۳۰مطالعات تفصیلی – اجرایی زیر حوزه کوشکذر- ولیان۸۲معاونت آبخیزداری جهاد کشاورزی تهراناتمام کار
۳۱مطالعات تفضیلی اجرایی حوزه آبخیز ورتوان۷۹مدیریت آبخیزداری استان قزویناتمام کار