ردیف نام پروژه زمان شروع پروژه کارفرماوضعیت کنونی پروژه 
۱مطالعات طرح تکمیلی آبرسانی به خوانسار ۱۳۹۵شرکت آب  و فاضلاب استان اصفهان اتمام مطالعات
۲مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال ۹۵ مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز ۱۳۹۵سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهراندر حال انجام
۳عملیات طراحی سیستم مرکزی اسکادا طرح های آب و فاضلاب استان فارس۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان فارساتمام مطالعات
۴طراحی سیستم اسکادای ۱۱۶ حلقه چاه آب تهران۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب تهران اتمام مطالعات
۵مطالعات طرح جامع آب شرب و صنعت استان گلستان ۱۳۹۶شرکت آب منطقه ای گلستان در حال انجام
۶مطالعات هوشمند سازی آبرسانی به در شهرک های مسکونی شهید تندگویان ۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی بوشهراتمام مطالعات
۷مطالعات بازنگری مرحله اول و دوم طرح شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و مخازن ذخیره آب شرب شهر بدره و شهرک ولیعصر۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان ایلامدر حال انجام
۸مطالعات زون بندی و مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شرب شهر کردکوی۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب گلستاندر حال انجام
۹طراحی تفصیلی عملیات کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی در منطقه ۹تهران۱۳۹۶شهرداری منطقه ۹ تهراندر حال انجام
۱۰طراحی تفصیلی عملیات کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی در منطقه ۱۷ تهران۱۳۹۶شهرداری منطقه ۱۷ تهراندر حال انجام
۱۱مطالعات بررسی روشهای کاهش هدر رفت آب۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندراندر حال انجام
۱۲مطالعات  آبرسانی به شهرهای رباط کریم و نصیر شهر ۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهراندر حال انجام
۱۳مطالعات آبرساتی انجام شده مرحله اول (۷۸ روستا) و انجام مطالعات مرحله اول روستاهای جدید (۱۳۰روستا) و انجام مطالعات مرحله دوم کل روستاهای مجتمع سبلان  و تهیه اسناد مناقصه تصفیه خانه ۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی اردبیلدر حال انجام

 

پروژه های سال ۹۵
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۱ مطالعات مجتمع آبرسانی آران- هیر و خور ۹۵ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرزدر حال انجام
پروژه های سال ۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۲ بازنگری مطالعات فاز ۱ و ۲ شبکه توزیع آب شهر جم ۹۴ شرکت آب و فاضلاب استان بوشهردر حال انجام
۳ آب شیرین کن ۲۵۰۰۰ متر مکعبی بندر عباس به روش اسمز معکوس ۹۴ شرکت آرماتور پردیسدر حال انجام
پروژه های سال ۹۳
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۴ خطوط انتقال، شبکه توزیع، ایستگاههای پمپاژ، مخازن و تأسیسات آبرسانی مجتمع روستائی جامکاران ۹۳ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراندر حال انجام
۵ مطالعات جمع آوری و هدایت آب های سطحی و قنات موجود در پروژه در دست ساخت فاز ۴ در فرحزاد ۹۳ شرکت تعاونی مسکن تهراندر حال انجام
۶ مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب از سد گلفرج به ارس ۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارساتمام مطالعات
۷ عملیات مطالعه و بررسی نحوه واگذاری آب شیرین کن های موجود در روستای استان تا مرحله انتخاب پیمانکار ۹۳ شرکت آب و فاضلاب روستایی فارسدر حال انجام
۸ بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی شر مراغه و شهرک های حومه ۹۳ شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقیدر حال انجام
۹ بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی شهر مرند و شهرک های حومه ۹۳ شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقیدر حال انجام
پروژه های سال ۹۲
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۱۰ مطالعات مرحله دوم تأمین خطوط انتقال مخازن و شبکه توزیع آب شهر نیک پی و عملیات نقشه برداری مربوطه۹۲-۹۳آب و فاضلاب استان زنجاناتمام مطالعات
۱۱انجام مطالعات مقدماتی و مرحله اول پروژه مکان یابی حوزه آبگیر آب شیرین کن به ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در محدوده پارس شمالی(پارس۳)۹۲-۹۳

مدیریت منطقه پارس شمالی

اتمام مطالعات
۱۲

مطالعات آب شیرین کن سرمد ابرکوه

۹۲-۹۳

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

اتمام مطالعات

۱۳

خدمات مهندسی بازنگری مطالعات مرحله اول آبرسانی به شهر قیدار

۹۲-۹۳

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

اتمام مطالعات

پروژه های سال۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۱۴خط انتقال آب به روستاهای کنده‌ای فارس۹۱-۹۱آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام مطالعات
۱۵مطالعات مرحله دوم آبرسانی به شهر جم ( افزایش ظرفیت انتقال ،‌آبشیرین کن و شبکه توزیع )۹۱-۹۲آب و فاضلاب روستایی بوشهراتمام مطالعات
۱۶مطالعات مرحله اول طرح انتقال آب از سد گلفرج به شهرک ۱۴۰۰ هکتاری صنایع منطقه آزاد تجاری – ارس۹۱-۹۲منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس اتمام مطالعات
۱۷مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهرهای چیتاب و پاتاوه ۹۱-۹۲شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد
۱۸مطالعات مرحله اول و دوم پروژه جابجایی خط انتقال آبرسانی نوار ساحلی و انتقال آن به شمال بزرگراه دیر۹۱-۹۲سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)اتمام مطالعات
۱۹بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه توزیع ، مخازن آب شهر هیدج ۹۱-۹۲آب و فاضلاب استان زنجان اتمام مطالعات
پروژه های سال۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۲۰مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به ۱۲۰ روستای کرمانشاه۹۰-۹۲شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاهاتمام مطالعات
۲۱مطالعات فاز ۱ و ۲ خطوط انتقال آب مجموعه زنگنه شیراز و تنگ خاص ممسنی۹۰-۹۱شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام مطالعات
۲۲نقشه برداری ، بازنگری فاز ۱ و ۲ خطوط انتقال کنده‌ای – کازرون۹۰ابفا روستایی استان فارساتمام مطالعات
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۲۳مطالعات فاز ۱ و ۲ خطوط انتقال آب مجموعه زنگنه شیراز و تنگ خاص ممسنی۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام مطالعات
۲۴مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به ۱۲۰ روستای استان کرمانشاه۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاهاتمام مطالعات
۲۵مطالعات فاز ۲ آبرسانی مجتمع خرقان شرقی از شهرستان بوئین زهرا۸۹شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزویناتمام مطالعات
۲۶مطالعات فاز یک و دو شبکه آب شرب شهرهای کاکی و چغادک۸۹شرکت آب و فاضلاب استان بوشهراتمام مطالعات
۲۷مطالعات شبکه توزیع آب شهر لیکک۸۹شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه وبویراحمداتمام مطالعات
۲۸مطالعات بازنگری شبکه توزیع آب شهرقدس۸۹شرکت شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام مطالعات
۲۹بازنگری مطالعات کانال های تأسیساتی بندر بوشهر۸۸اداره کل بنادر دریانوردی استان بوشهراتمام مطالعات
۳۰ مطالعات پایه و تفصیلی طرح جامع آبرسانی به روستاهای حاشیه روستای اسلامیه شهرستان تفت۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزداتمام مطالعات
۳۱مطالعات مرحله اول ودوم آبرسانی مجتمع حصارولیعصر۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزویناتمام مطالعات
۳۲مطالعات مرحله اول ودوم آبرسانی مجتمع خرقان شرقی۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزویناتمام مطالعات
۳۳مطالعات مرحله دوم تامین و انتقال و توزیع دشت آبخوان شهرستان خاش۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستاناتمام مطالعات
۳۴مطالعات مرحله اول ودوم آبرسانی به ۲۱۰ روستای استان۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاهاتمام مطالعات
۳۵مطالعات طرح اضطراری آبرسانی و خط انتقال آب به شهر قدس۸۷شرکت شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام مطالعات
۳۶مطالعات مرحله اول ودوم بازنگری طرح آبرسانی سیاهو -بخش فین۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۳۷مطالعات طرح خط انتقال آب کارخانجات حلالهای رنگین کمان۸۷مرکز خدمات فنی ومهندسی رنگین کماناتمام مطالعات
۳۸مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به مجتمع گرو سندرک۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۳۹مطالعات جمع‌آوری و انتقال آب از چاهها به شهر قدس۸۷شرکت شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام مطالعات
۴۰مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهر آبپخش۸۶شرکت آب و فاضلاب استان بوشهراتمام مطالعات
۴۱مطالعات مرحله اول و دوم تامین،انتقال ، شبکه توزیع و تصفیه خانه آب شهر صالح‌آباد۸۶شرکت آب و فاضلاب استان ایلاماتمام مطالعات
۴۲خطوط انتقال،شبکه توزیع ومخازن ۵۰۰ متر مکعبی جغین و سندرک۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۴۳ایجاد نظام مدیریت در پرژوه های آب و فاضلاب شهری کشور۸۵شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوراتمام مطالعات
۴۴مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به مجتمع سورک۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۴۵مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی چخلوقویی۸۵امور عشایری استان اردبیلاتمام مطالعات
۴۶مطالعات آبرسانی مناطق عشایری آبنیلو ،چاه‌حیدری و کردلان۸۵امور عشایری استان بوشهراتمام مطالعات
۴۷مطالعات مرحله اول ودوم شبکه توزیع و تصفیه خانه آب شهرآزادشهر۸۵شرکت آب و فاضلاب استان گلستاناتمام مطالعات
۴۸مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع و تصفیه خانه آب شهررامیان۸۵شرکت آب و فاضلاب استان گلستاناتمام مطالعات
۴۹مطالعات مهندسی مجدد تامین و انتقال آب شهر دوگنبدان۸۵شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه وبویراحمداتمام مطالعات
۵۰مطالعات مرحله اول تامین و انتقال وشبکه توزیع مجتمع‌های روستای خاش۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستاناتمام مطالعات
۵۱مطالعات مرحله اول خط انتقال و تصفیه خانه آب به روستاها ی مجتمع چیتاب۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه وبویراحمداتمام مطالعات
۵۲مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال آب مجتمع مرودشت۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام مطالعات
۵۳مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال و مخازن ، تصفیه خانه آب مجتمع سبلان -شهرستان مشکین شهر۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیلاتمام مطالعات
۵۴مطالعات مرحله دوم آبرسانی و شبکه توزیع ازمخازن ۵۰۰۰و۱۰۰۰۰و ۲۰۰۰ مترمکعبی شهرقدس۸۴شرکت شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام مطالعات
۵۵مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال آب به مجتمع شهید بهشتی۸۴شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستاناتمام مطالعات
۵۶مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به مجتمع‌های بک کندی ، یانس‌آباد و حصار استان قزوین۸۴شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزویناتمام مطالعات
۵۷مطالعات مرحله اول تامین و انتقال و شبکه توزیع و تصفیه خانه آب به بخش های ریز -شهرستان جم و مجتمع ۱۰۰ روستایی تابعه۸۳شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام مطالعات
۵۸مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب مجتمع سورک از توابع شهرستان جاسک۸۳شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۵۹مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی روستاهای مجتمع سراب ملکی – دلبر سادات و قائد رحمت۸۳شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستاناتمام مطالعات
۶۰مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهر نیاسر۸۲شرکت آب و فاضلاب استان کاشاناتمام مطالعات
۶۱مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب روستاهای شهرستان بندرلنگه۸۱شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۶۲مطالعات خطوط انتقال آبرسانی به ۴۰ روستای بندر عباس۸۱شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۶۳مطالعات آبرسانی به روستاهای دهستان مرغا – ایذه۸۱شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستاناتمام مطالعات
۶۴مطالعات مرحله اول و دوم روستاهای حد فاصل عبدالخان- الباجی۸۱شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستاناتمام مطالعات
۶۵مطالعات شبکه توزیع آب روستای میان‌آباد۸۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام مطالعات
۶۶مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب روستای احمدآباد مستوفی۸۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام مطالعات
۶۷مطالعات آبرسانی و شبکه توزیع آب شهر شوش۷۶شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام مطالعات
۶۸مطالعات خط انتقال تحت فشار شهرک رفیع۷۶شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام مطالعات
۶۹مطالعات آبرسانی شهر مسجد سلیمان۷۲شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام مطالعات