ردیفنام پروژهزمان شروعکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱مطالعات طرح تکمیلی آبرسانی به خوانسار۱۳۹۵شرکت آب و فاضلاب استان اصفهاناتمام مطالعات
۲مطالعات طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اولویت سال ۹۵ مدیریت جمع آوری آبهای سطحی حوضه مرکز۱۳۹۵سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهراندر حال انجام
۳عملیات طراحی سیستم مرکزی اسکادا طرح های آب و فاضلاب استان فارس۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان فارسدر حال انجام
۴طراحی سیستم اسکادای ۱۱۶ حلقه چاه آب تهران۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب تهراندر حال انجام
۵مطالعات طرح جامع آب شرب و صنعت استان گلستان۱۳۹۶شرکت آب منطقه ای گلستاناتمام مطالعات
۶ مطالعات هوشمند سازی آبرسانی به در شهرک های مسکونی شهید تندگویان۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب روستایی بوشهراتمام مطالعات
۷مطالعات بازنگری مرحله اول و دوم طرح شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و مخازن ذخیره آب شرب شهر بدره و شهرک ولیعصر۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب استان ایلاماتمام مطالعات
۸مطالعات زون بندی و مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شرب شهر کردکوی۱۳۹۶شرکت آب و فاضلاب گلستاناتمام مطالعات
۹طراحی تفصیلی عملیات کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی در منطقه ۹تهران۱۳۹۶شهرداری منطقه ۹ تهراندر حال انجام
۱۰طراحی تفصیلی عملیات کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی در منطقه ۱۷ تهران۱۳۹۶شهرداری منطقه ۱۷ تهراندر حال انجام
۱۱مطالعات بررسی روشهای کاهش هدر رفت آب۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندراناتمام مطالعات
۱۲مطالعات آبرسانی به شهرهای رباط کریم و نصیر شهر۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهراندر حال انجام
۱۳ مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی در مناطق ۱۴ و ۱۵ شهرداری تهران۱۳۹۷سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهراندر حال انجام
۱۴مطالعات فاز دوم خط انتقال بسترم ، طراحی شبکه توزیع تعدادی از روستاهای مجموعه های تم شولی ، چاه ارگ ، تنگ حنا، بنی کلاغی و بسترم در سطح شهرستان نی ریز۱۳۹۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارسدر حال انجام
۱۵مطالعات مرحله اول آبرسانی به شیراز از بشار وشش پیر۱۳۹۸شرکت سهامی آب منطقه ای فارسدر حال انجام
پروژه های سال ۹۵
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۱ مطالعات مجتمع آبرسانی آران- هیر و خور ۹۵ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرزدر حال انجام
پروژه های سال ۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۲ بازنگری مطالعات فاز ۱ و ۲ شبکه توزیع آب شهر جم ۹۴ شرکت آب و فاضلاب استان بوشهردر حال انجام
۳ آب شیرین کن ۲۵۰۰۰ متر مکعبی بندر عباس به روش اسمز معکوس ۹۴ شرکت آرماتور پردیسدر حال انجام
پروژه های سال ۹۳
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۴ خطوط انتقال، شبکه توزیع، ایستگاههای پمپاژ، مخازن و تأسیسات آبرسانی مجتمع روستائی جامکاران ۹۳ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراندر حال انجام
۵ مطالعات جمع آوری و هدایت آب های سطحی و قنات موجود در پروژه در دست ساخت فاز ۴ در فرحزاد ۹۳ شرکت تعاونی مسکن تهراندر حال انجام
۶ مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب از سد گلفرج به ارس ۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارساتمام مطالعات
۷ عملیات مطالعه و بررسی نحوه واگذاری آب شیرین کن های موجود در روستای استان تا مرحله انتخاب پیمانکار ۹۳ شرکت آب و فاضلاب روستایی فارسدر حال انجام
۸ بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی شر مراغه و شهرک های حومه ۹۳ شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقیدر حال انجام
۹ بازنگری مطالعات مرحله دوم طرح آبرسانی شهر مرند و شهرک های حومه ۹۳ شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقیدر حال انجام
پروژه های سال ۹۲
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۱۰ مطالعات مرحله دوم تأمین خطوط انتقال مخازن و شبکه توزیع آب شهر نیک پی و عملیات نقشه برداری مربوطه۹۲-۹۳آب و فاضلاب استان زنجاناتمام مطالعات
۱۱انجام مطالعات مقدماتی و مرحله اول پروژه مکان یابی حوزه آبگیر آب شیرین کن به ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در محدوده پارس شمالی(پارس۳)۹۲-۹۳

مدیریت منطقه پارس شمالی

اتمام مطالعات
۱۲

مطالعات آب شیرین کن سرمد ابرکوه

۹۲-۹۳

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

اتمام مطالعات

۱۳

خدمات مهندسی بازنگری مطالعات مرحله اول آبرسانی به شهر قیدار

۹۲-۹۳

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

اتمام مطالعات

پروژه های سال۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۱۴خط انتقال آب به روستاهای کنده‌ای فارس۹۱-۹۱آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام مطالعات
۱۵مطالعات مرحله دوم آبرسانی به شهر جم ( افزایش ظرفیت انتقال ،‌آبشیرین کن و شبکه توزیع )۹۱-۹۲آب و فاضلاب روستایی بوشهراتمام مطالعات
۱۶مطالعات مرحله اول طرح انتقال آب از سد گلفرج به شهرک ۱۴۰۰ هکتاری صنایع منطقه آزاد تجاری – ارس۹۱-۹۲منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس اتمام مطالعات
۱۷مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهرهای چیتاب و پاتاوه ۹۱-۹۲شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد
۱۸مطالعات مرحله اول و دوم پروژه جابجایی خط انتقال آبرسانی نوار ساحلی و انتقال آن به شمال بزرگراه دیر۹۱-۹۲سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)اتمام مطالعات
۱۹بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه توزیع ، مخازن آب شهر هیدج ۹۱-۹۲آب و فاضلاب استان زنجان اتمام مطالعات
پروژه های سال۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۲۰مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به ۱۲۰ روستای کرمانشاه۹۰-۹۲شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاهاتمام مطالعات
۲۱مطالعات فاز ۱ و ۲ خطوط انتقال آب مجموعه زنگنه شیراز و تنگ خاص ممسنی۹۰-۹۱شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام مطالعات
۲۲نقشه برداری ، بازنگری فاز ۱ و ۲ خطوط انتقال کنده‌ای – کازرون۹۰ابفا روستایی استان فارساتمام مطالعات
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۲۳مطالعات فاز ۱ و ۲ خطوط انتقال آب مجموعه زنگنه شیراز و تنگ خاص ممسنی۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام مطالعات
۲۴مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به ۱۲۰ روستای استان کرمانشاه۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاهاتمام مطالعات
۲۵مطالعات فاز ۲ آبرسانی مجتمع خرقان شرقی از شهرستان بوئین زهرا۸۹شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزویناتمام مطالعات
۲۶مطالعات فاز یک و دو شبکه آب شرب شهرهای کاکی و چغادک۸۹شرکت آب و فاضلاب استان بوشهراتمام مطالعات
۲۷مطالعات شبکه توزیع آب شهر لیکک۸۹شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه وبویراحمداتمام مطالعات
۲۸مطالعات بازنگری شبکه توزیع آب شهرقدس۸۹شرکت شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام مطالعات
۲۹بازنگری مطالعات کانال های تأسیساتی بندر بوشهر۸۸اداره کل بنادر دریانوردی استان بوشهراتمام مطالعات
۳۰ مطالعات پایه و تفصیلی طرح جامع آبرسانی به روستاهای حاشیه روستای اسلامیه شهرستان تفت۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزداتمام مطالعات
۳۱مطالعات مرحله اول ودوم آبرسانی مجتمع حصارولیعصر۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزویناتمام مطالعات
۳۲مطالعات مرحله اول ودوم آبرسانی مجتمع خرقان شرقی۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزویناتمام مطالعات
۳۳مطالعات مرحله دوم تامین و انتقال و توزیع دشت آبخوان شهرستان خاش۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستاناتمام مطالعات
۳۴مطالعات مرحله اول ودوم آبرسانی به ۲۱۰ روستای استان۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاهاتمام مطالعات
۳۵مطالعات طرح اضطراری آبرسانی و خط انتقال آب به شهر قدس۸۷شرکت شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام مطالعات
۳۶مطالعات مرحله اول ودوم بازنگری طرح آبرسانی سیاهو -بخش فین۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۳۷مطالعات طرح خط انتقال آب کارخانجات حلالهای رنگین کمان۸۷مرکز خدمات فنی ومهندسی رنگین کماناتمام مطالعات
۳۸مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به مجتمع گرو سندرک۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۳۹مطالعات جمع‌آوری و انتقال آب از چاهها به شهر قدس۸۷شرکت شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام مطالعات
۴۰مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهر آبپخش۸۶شرکت آب و فاضلاب استان بوشهراتمام مطالعات
۴۱مطالعات مرحله اول و دوم تامین،انتقال ، شبکه توزیع و تصفیه خانه آب شهر صالح‌آباد۸۶شرکت آب و فاضلاب استان ایلاماتمام مطالعات
۴۲خطوط انتقال،شبکه توزیع ومخازن ۵۰۰ متر مکعبی جغین و سندرک۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۴۳ایجاد نظام مدیریت در پرژوه های آب و فاضلاب شهری کشور۸۵شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوراتمام مطالعات
۴۴مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به مجتمع سورک۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۴۵مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی چخلوقویی۸۵امور عشایری استان اردبیلاتمام مطالعات
۴۶مطالعات آبرسانی مناطق عشایری آبنیلو ،چاه‌حیدری و کردلان۸۵امور عشایری استان بوشهراتمام مطالعات
۴۷مطالعات مرحله اول ودوم شبکه توزیع و تصفیه خانه آب شهرآزادشهر۸۵شرکت آب و فاضلاب استان گلستاناتمام مطالعات
۴۸مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع و تصفیه خانه آب شهررامیان۸۵شرکت آب و فاضلاب استان گلستاناتمام مطالعات
۴۹مطالعات مهندسی مجدد تامین و انتقال آب شهر دوگنبدان۸۵شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه وبویراحمداتمام مطالعات
۵۰مطالعات مرحله اول تامین و انتقال وشبکه توزیع مجتمع‌های روستای خاش۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستاناتمام مطالعات
۵۱مطالعات مرحله اول خط انتقال و تصفیه خانه آب به روستاها ی مجتمع چیتاب۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی کهگیلویه وبویراحمداتمام مطالعات
۵۲مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال آب مجتمع مرودشت۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام مطالعات
۵۳مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال و مخازن ، تصفیه خانه آب مجتمع سبلان -شهرستان مشکین شهر۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیلاتمام مطالعات
۵۴مطالعات مرحله دوم آبرسانی و شبکه توزیع ازمخازن ۵۰۰۰و۱۰۰۰۰و ۲۰۰۰ مترمکعبی شهرقدس۸۴شرکت شهرها و شهرک های غرب استان تهراناتمام مطالعات
۵۵مطالعات مرحله اول ودوم خط انتقال آب به مجتمع شهید بهشتی۸۴شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستاناتمام مطالعات
۵۶مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به مجتمع‌های بک کندی ، یانس‌آباد و حصار استان قزوین۸۴شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزویناتمام مطالعات
۵۷مطالعات مرحله اول تامین و انتقال و شبکه توزیع و تصفیه خانه آب به بخش های ریز -شهرستان جم و مجتمع ۱۰۰ روستایی تابعه۸۳شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام مطالعات
۵۸مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب مجتمع سورک از توابع شهرستان جاسک۸۳شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۵۹مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی روستاهای مجتمع سراب ملکی – دلبر سادات و قائد رحمت۸۳شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستاناتمام مطالعات
۶۰مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهر نیاسر۸۲شرکت آب و فاضلاب استان کاشاناتمام مطالعات
۶۱مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب روستاهای شهرستان بندرلنگه۸۱شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۶۲مطالعات خطوط انتقال آبرسانی به ۴۰ روستای بندر عباس۸۱شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام مطالعات
۶۳مطالعات آبرسانی به روستاهای دهستان مرغا – ایذه۸۱شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستاناتمام مطالعات
۶۴مطالعات مرحله اول و دوم روستاهای حد فاصل عبدالخان- الباجی۸۱شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستاناتمام مطالعات
۶۵مطالعات شبکه توزیع آب روستای میان‌آباد۸۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام مطالعات
۶۶مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب روستای احمدآباد مستوفی۸۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهراناتمام مطالعات
۶۷مطالعات آبرسانی و شبکه توزیع آب شهر شوش۷۶شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام مطالعات
۶۸مطالعات خط انتقال تحت فشار شهرک رفیع۷۶شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام مطالعات
۶۹مطالعات آبرسانی شهر مسجد سلیمان۷۲شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام مطالعات