پروژه ها
ردیفنام پروژهسال انجامکارفرماوضعیت کنونی
۱ عملیات ژئوتکنیک مجتمع رودشور شمالی۱۳۹۶شیلات استان بوشهراتمام پروژه
۲

عملیات تکمیلی ژئوتکنیکی سد ورگر

۱۳۹۵سازمان جهاد کشاورزی استان ایلاماتمام پروژه
پروژه های سال ۹۳
ردیفنام پروژهسال انجامکارفرماوضعیت کنونی
۲

استقرار آزمایشگاه ژئوتکنیک منطقه ۲۱

۹۳ شهرداری منطقه ۲۱

اتمام مطالعات

۳

استقرار آزمایشگاه ژئوتکنیک شهرداری منطقه ۱۲

۹۳ شهرداری منطقه ۱۲

اتمام مطالعات

پروژه های سال ۹۲
ردیفنام پروژهسال انجامکارفرماوضعیت کنونی
۴ژئوتکنیک شهرداری منطقه ۲۱۹۲-۹۳مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مطالح

اتمام مطالعات

۵نظارت بر عملیات ژئوتکنیک سد ورگر آبدانان۹۲جهاد کشاورزی استان ایلام

اتمام مطالعات

پروژه های سال ۹۱
ردیفنام پروژهسال انجامکارفرماوضعیت کنونی
۶

استقرار آزمایشگاه مقیم ژئوتکنیک منطقه ۲۲ تهران

۹۱

شهرداری منطقه ۲۲ تهران

اتمام مطالعات

پروژه های  سال های قبل
ردیفنام پروژهسال انجامکارفرماوضعیت کنونی

۷

استقرار آزمایشگاه مقیم ژئوتکنیک بزرگراه امام علی (ع)

۹۰-۹۱

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اتمام مطالعات

۸

استقرار آزمایشگاه مقیم ژئوتکنیک زین الدین

۹۰-۹۱

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اتمام مطالعات

۹

استقرار آزمایشگاه مقیم ژئوتکنیک منطقه ۲۱ تهران

۹۰-۹۱

شهرداری منطقه ۲۱ تهران

اتمام مطالعات

۱۰

استقرار آزمایشگاه مقیم ژئوتکنیک منطقه ۱۰

۹۰

شهرداری منطقه ۱۰ تهران

اتمام مطالعات

۱۱

مطالعات ژئونکنیک سد بافتان

۹۰

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

اتمام مطالعات

۱۲

عملیات ژئوتکنیک آبرسانی به شهر جم و روستاهای تابعه تاسیسات آبرسانی از بندر طاهری تا جم

۹۰

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر

اتمام مطالعات

۱۳

استقرار آزمایشگاه مقیم ژئوتکنیک پل همت – وفادار

۸۹

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اتمام مطالعات
۱۴

استقرار آزمایشگاه مقیم ژئوتکنیک یادگار امام

۸۹

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اتمام مطالعات

۱۵

عملیات ژئوتکنیک طرح پرورش ماهیان سردابی گهررود(دورود)

۸۹

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اتمام مطالعات

۱۶

عملیات ژئوتکنیک طرح پرورش ماهیان سردابی شول آباد (الیگودرز)

۸۹

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اتمام مطالعات

۱۷

عملیات ژئوتکنیک گستره‌های بوستان توشه و برج سقوط آزاد

۸۹

شرکت نوسازی عباس آباد

اتمام مطالعات

۱۸

نظارت بر عملیات ژئوتکنیک روستاهای سد ایلام

۸۹

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

اتمام مطالعات

۱۹

عملیات ژئوتکنیک ساختمان اداری –مسکونی دروس(۷ طبقه)

۸۹

بخش خصوصی

اتمام مطالعات

۲۰

عملیات ژئوتکنیک تصفیه خانه و شبکه جمع آوری روستای کوپک-کشکوک

۸۹

شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان

اتمام مطالعات

۲۱

عملیات ژئوتکنیک تصفیه خانه و شبکه جمع آوری روستای سیب-سوران

۸۹

شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان

اتمام مطالعات

۲۲

عملیات ژئوتکنیک نساجی مازندران

۸۹

شرکت سرمایه گذاری نساجی مازندران

اتمام مطالعات

۲۳

عملیات ژئوتکنیک ساختمان اداری –مسکونی پسیان(۱۵ طبقه)

۸۹

شرکت سازه قالب تهران

اتمام مطالعات

۲۴

عملیات ژئوتکنیک تصفیه خانه و شبکه جمع آوری روستای ساربوک

۸۹

شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان

اتمام مطالعات

۲۵

عملیات ژئوتکنیک طرح آبرسانی مجتمع دشت آبخوان

۸۹

شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان

اتمام مطالعات

۲۶

عملیات ژئوتکنیک تصفیه خانه و شبکه جمع آوری روستای گلخانی

۸۹

شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان

اتمام مطالعات

۲۷

استقرار آزمایشگاه مقیم ژئوتکنیک ده نارمک

۸۸

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اتمام مطالعات
۲۸

استقرار آزمایشگاه مقیم ژئوتکنیک پل پروین

۸۸

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اتمام مطالعات

۲۹

عملیات ژئوتکنیک طرح پل مدرس در اراضی عباس آباد – تهران

۸۸

شرکت نوسازی (عباس آباد)

اتمام مطالعات

۳۰

مطالعات ژئوتکنیک پروژه ماهیان خاویاری مازندران

۸۸

اداره کل شیلات استان مازندران

اتمام مطالعات

۳۱

مطالعات ژئوتکنیک طرح گهررود

۸۸

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اتمام مطالعات

۳۲

عملیات ژئوتکنیک مجتمع های پرورش ماهیان الیگودرز

۸۸

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اتمام مطالعات

۳۳

عملیات ژئوتکنیک مجتمع پرورش ماهیان گرمابی سیمره

۸۸

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اتمام مطالعات

۳۴

استقرار آزمایشگاه مجتمع در تونل توحید

۸۷

شهرداری تهران

اتمام مطالعات

۳۵

عملیات ژئوتکنیک تصفیه خانه فاضلاب روستای ولایت رود

۸۷

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان تهران

اتمام مطالعات

۳۶

عملیات ژئوتکنیک گستره مجتمع پاسارگاد

۸۷

شرکت مهندسی یگانه نقش آسیا

اتمام مطالعات

۳۷

نظارت برعملیات ژئوتکنیک پروژه تصفیه خانه رباط کریم

۸۷

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران

اتمام مطالعات

۳۸

استقرار آزمایشگاه مقیم در بزرگراه آزادگان(فتح ساوه)

۸۷

شهرداری تهران

اتمام مطالعات

۳۹

ژئوتکنیک ایستگاه پمپاژ وتصفیه خانه بندرطاهری

۸۷

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان بوشهر

اتمام مطالعات

۴۰

عملیات ژئوتکنیک ساختمان منظومه شمسی

۸۷

شرکت نوسازی (عباس‌آباد)

اتمام مطالعات

۴۱

عملیات ژئوتکنیک پل‌های ابریشم از مجموعه گلستان دیدار

۸۷

شرکت نوسازی (عباس‌آباد

اتمام مطالعات

۴۲

عملیات ژئوتکنیک شبکه فاضلاب دویره و احمدی(صحرایی‌وآزمایشگاهی

۸۶

شرکت آب و فاضلاب روستایی بوشهر

اتمام مطالعات

۴۳

عملیات خاکشناسی حوزه آبخیز سد پانزده خرداد

۸۶

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

اتمام مطالعات

۴۴

عملیات ژئوتکنیک اطمینان سازان جاده(انبوه‌سازی

۸۶

بخش خصوصی

اتمام مطالعات

۴۵

عملیات مغزه گیری پل‌های پروژه نواب

۸۶

معاونت فنی-عمرانی شهرداری تهران

اتمام مطالعات

۴۶

عملیات ژئوتکنیک شبکه فاضلاب بندر طاهری(صحرایی‌وآزمایشگاهی

۸۶

شرکت آب و فاضلاب روستایی بوشهر

اتمام مطالعات

۴۷

عملیات ژئوتکنیک مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی عسلویه

۸۶

شرکت آب و فاضلاب روستایی بوشهر

اتمام مطالعات

۴۸

عملیات ژئوتکنیک صحرایی و آزمایشات رودخانه هراز

۸۶

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اتمام مطالعات

۴۹

عملیات ژئوتکنیک صحرایی و آزمایشات فاضلاب روستای مهدی‌آباد

۸۶

شرکت آب و فاضلاب روستایی تهران

اتمام مطالعات

۵۰

عملیات ژئوتکنیک صحرایی و آزمایشات مجتمع دخانیات تهران

۸۶

شرکت دخانیات تهران

اتمام مطالعات

۵۱

عملیات ژئوتکینک و گمانه زنی بندر صیادی بردخون

۸۵

اداره کل شیلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

۵۲

مطالعات تفضیلی خاکشناسی دشت اژدر-بگلو

۸۵

سازمان عشایری استان اردبیل

اتمام مطالعات

۵۳

مطالعات خاکشناسی اراضی قمرود

۸۵

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

اتمام مطالعات

۵۴

انجام عملیات ژئوتکنیک تکمیلی خور ریگ

۸۴

اداره کل شیلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

۵۵

انجام آزمایشات و مطالعات خاکشناسی اراضی بوشهر جهت آبیاری تحت فشار

۸۴

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

اتمام مطالعات

۵۶

انجام آزمایشات و مطالعات خاکشناسی اراضی کشاورزی

۸۴

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

اتمام مطالعات

۵۷

استقرار آزمایشگاه محلی در میدان هجرت

۸۴

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اتمام مطالعات

۵۸

استقرار آزمایشگاه محلی در تقاطع غیر مسطح شهید کلاهدوز

۸۴

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اتمام مطالعات

۵۹

استقرار آزمایشگاه محلی در شهرداری منطقه ۲۲ تهران

۸۴

شهرداری تهران

اتمام مطالعات

۶۰

استقرار آزمایشگاه مجتمع در اشتهارد

۸۴

شرکت شهرک های صنعتی تهران

اتمام مطالعات

۶۱

استقرار آزمایشگاه مجتمع در تونل رسالت

۸۴

شهرداری تهران

اتمام مطالعات

۶۲

استقرار آزمایشگاه مجتمع در اتوبان شهید همت – ستاری

۸۳

شهرداری تهران

اتمام مطالعات

۶۳

انجام عملیات ژئوتکنیک، حفاری سدهای علیشار و مصرقان

۸۳

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

اتمام مطالعات

۶۴

انجام عملیات ژئوتکنیک، حفاری تصفیه‌خانه آهار

۸۳

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

اتمام مطالعات

۶۵

انجام عملیات ژئوتکنیک ، حفاری و آزمون های آزمایشگاهی ایستگاه پمپاژ میشاخور

۸۲

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اتمام مطالعات

۶۶

انجام عملیات ژئوتکنیک ، آزمون های آزمایشگاهی سد خاکی تازه ران – ازنا

۸۲

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اتمام مطالعات

۶۷

انجام عملیات ژئوتکنیک ، آزمون های آزمایشگاهی سد خاکی بیدستان – ازنا

۸۲

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اتمام مطالعات

۶۸

انجام عملیات ژئوتکنیک پروژه دفع بهداشتی فاضلاب حاشیه سد کرج

۸۲

آب و فاضلاب روستایی استان تهران

اتمام مطالعات

۶۹

انجام عملیات ژئوتکنیک ، حفاری و آزمون های آزمایشگاهی عین آباد

۸۱

اداره کل امور آب استان همدان

اتمام مطالعات

۷۰

انجام عملیات ژئوتکنیک ، حفاری و آزمون های آزمایشگاهی نوروزآباد

۸۱

اداره کل شیلات استان زنجان

اتمام مطالعات

۷۱

انجام آزمون های آزمایشگاهی پروژه ساماندهی خور ریگ

۸۱

اداره کل شیلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

۷۲

انجام عملیات حفاری و ژئوتکنیک دریایی پروژه ساماندهی خور ریگ

۸۱

اداره کل شیلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

۷۳

انجام عملیات حفاری و ژئوتکنیک خشکی پروژه ساماندهی خور ریگ

۸۱

اداره کل شیلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

۷۴

انجام عملیات حفاری و ژئوتکنیک سد مخزنی کشه – تفرش

۸۱

سازمان جهادکشاوزری استان مرکزی

اتمام مطالعات

۷۵

انجام عملیات حفاری و ژئوتکنیک سد مخزنی شویر خرمدره

۸۱

سازمان جهادکشاوزری استان زنجان

اتمام مطالعات

۷۶

انجام عملیات حفاری و ژئوتکنیک سد چیخواب دهلران

۸۰

جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری

اتمام مطالعات

۷۷

انجام عملیات حفاری و ژئوتکنیک سد مخزنی سپیدار یاسوج

۸۰

سازمان جهادکشاورزی استان کهکیلویه‌و بویراحمد

اتمام مطالعات

۷۸

انجام عملیات حفاری و ژئوتکنیک سد مخزنی توده‌بین ابهر

۸۰

سازمان جهادکشاوزری استان زنجان

اتمام مطالعات

۷۹

انجام عملیات ژئوتکنیک مجتمع پرورش میگوی گمیشان

۷۹

شرکت سهامی شیلات ایران

اتمام مطالعات

۸۰

انجام عملیات ژئوتکنیک ‌مزارع‌پرورش‌میگوی‌خورکرکش‌چابهار

۷۹

شرکت پریسان چابهار

اتمام مطالعات

۸۱

انجام عملیات حفاری و ژئوتکنیک سد مخزنی شکرآب کرمان

۷۹

سازمان جهاد کشاورزی‌استان‌کرمان

اتمام مطالعات

۸۲

نظارت بر عملیات ژئوتکنیک نیروگاه آبی پیران کرمانشاه

۷۹

دفتر منطقه‌ای نیروگاههای‌آبی غرب

اتمام مطالعات

۸۳

انجام عملیات ژئوتکنیک ایستگاه تحقیقاتی علوم دریایی بوشهر

۷۹

دانشگاه آزاد اسلامی

اتمام مطالعات

۸۴

انجام علیات ژئوتکنیک ‌مزارع پرورش میگوی‌غرب‌مندشمالی

۷۹

شرکت مند بوشهر

اتمام مطالعات

۸۵

انجام عملیات ژئوتکنیک مزارع پرورش میگوی دمی‌گز

۷۸

شرکت زرین میگوی بوشهر

اتمام مطالعات

۸۶

انجام عملیات ژئوتکنیک مزارع پرورش میگوی رودشور

۷۸

شرکت آبزیمان

اتمام مطالعات

۸۷

انجام عملیات ژئوتکنیک مراکز تکثیر میگوی استان بوشهر

۷۸

بخش خصوصی

اتمام مطالعات

۸۸

انجام عملیات ژئوتکنیک مزارع پرورش میگوی بندرریگ

۷۷

اداره کل شیلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

۸۹

انجام عملیات ژئوتکنیک مزارع پرورش میگوی بویرات

۷۶

اداره کل شیلات استان بوشهر

اتمام مطالعات

۹۰

انجام عملیات ژئوتکنیک صحرایی مزارع پرورش میگوی مند شمالی

۷۵

شرکت سهامی شیلات ایران

اتمام مطالعات

۹۱

انجام عملیات ژئوتکنیک صحرایی مزارع پرورش میگوی دلوار

۷۵

شرکت سهامی شیلات ایران

اتمام مطالعات

۹۲

انجام عملیات ژئوتکنیک صحرایی سد مخزنی رمشت

۷۲

اداره کل امور آب استان کردستان

اتمام مطالعات