پروژه ها
ردیفنام پروژهسال شروعکارفرماوضعیت کنونی
۱اداره کل شیلات استان بوشهر۱۳۹۷انجام نقشه برداری پروژه دهکده شیلاتی زیارت شهرستان دشتیدر حال انجام
۲عملیات نقشه برداری زمینی از تاسیسات شرکت تامین و تصفیه آب وفاضلاب تهران۱۳۹۶شرکت تامین و تصفیه آب وفاضلاب تهراناتمام مطالعات
۳انجام نقشه برداری و هیدروگرافی سایت پرورش میگوی دیلم شمالی۱۳۹۷اداره کل شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۴انجام نقشه برداری و هیدروگرافی بنادر صیادی هلیله و بندرگاه۱۳۹۷اداره کل شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
پروژه های سال۹۵
ردیفنام پروژهسال شروعکارفرماوضعیت کنونی
۱ مطالعات مرحله اول تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی رودخانه و خدمات نقشه برداری رودخانه های حوضه آبریز خزر در محدوده استان گیلان شامل رودخانه های لاهیجان رود و گلموج(البرز)۹۵ آب منطقه ای استان گیلان در حال انجام
پروژه های سال۹۴
ردیفنام پروژهسال شروعکارفرماوضعیت کنونی
۲ نقشه برداری روستاهای دشتستان۹۴ آب و فاضلاب روستایی بوشهر در حال انجام
۳ نقشه برداری اراضی رود حله۹۴ جهاد کشاورزی بوشهر در حال انجام
۴ نقشه برداری تجمع آبرسانی شوراب و خان زینان۹۴ شرکت آب و فاضلاب روستایی فارس در حال انجام
۵ خدمات نقشه برداری، مطالعات پهنه بندی و تعیین حد حریم کمی و کیفی، پتانسیل یابی مصالح رودخانه ای و فاز یک ساماندهی رودخانه های سارمساقلو، سهرین و ذاکر۹۴ شرکت آب منطقه ای زنجان در حال انجام
۶ نقشه برداری و مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع ۵۰۳ هکتاری پرورش میگوی رود شور شمالی۹۴ شرکت جهاد نصر بوشهر در حال انجام
پروژه های سال۹۳
ردیفنام پروژهسال شروعکارفرماوضعیت کنونی
۷ عملیات نقشه برداری زمینی طرح آبرسانی به شهرهای آزادشهر و رامیان۹۳ شرکت آب منطقه ای گلستان اتمام کار
۸ مطالعات نقشه برداری و طراحی پروژه های آبیاری تحت فشار۹۳ سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اتمام کار
پروژه های سال۹۲
ردیفنام پروژهسال شروعکارفرماوضعیت کنونی
۹عملیات نقشه برداری مسجد سلیمان۹۲آب و فاضلاب استان خوزستاندر حال انجام
۱۰نقشه برداری شبکه پایاب سد ورگر آبدانان۹۲سازمان جهاد کشاورزی ایلامدر حال انجام
۱۱نقشه برداری زمین پروژه برکت واقع در منطقه ۲۲ تهران۹۲شرکت توسعه آینده پارساتمام کار
۱۲

نقشه برداری مسیر از مخزن بین راهی پرند در دو طرف آزادراه تهران- ساوه

۹۲آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

اتمام کار

پروژه های سال۹۱
ردیفنام پروژهسال شروعکارفرماوضعیت کنونی
۱۳خدمات نقشه برداری و تهیه نقشه ۱/۲۰۰۰ شهر کاکی – چغادک۹۱شرکت آب و فاضلاب استان بوشهراتمام کار
۱۴نقشه برداری شبکه جمع آوری خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب روستای خبر – بافت۹۱شرکت آب و فاضلاب روستایی کرماناتمام کار
۱۵نقشه‌برداری به روستاهای شمسیر و نصیر کندی . از توابع شهرستان مشکین شهر۹۱آشرکت ب و فاضلاب روستایی استان اردبیلاتمام کار
۱۶نقشه‌برداری و مطالعات فاز ۲ خط انتقال مخزن ۱۰۰۰۰ متر مکعبی کنگان۹۱شرکت آب و فاضلاب استان بوشهراتمام کار
۱۷نقشه‌برداری چیتاب و پاتاوه۹۱شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمداتمام کار
۱۸نقشه‌برداری تکمیلی آبپخش۹۱شرکت آب و فاضلاب استان بوشهراتمام کار
۱۹نقشه‌برداری بازه‌های سیل گیر راه آهن۹۱شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایراناتمام کار
۲۰تهیه و تدوین نقشه‌های کاربری اراضی ملی و دولتی بخشی از حوزه آبخیز هفشجان شهرکرد۹۱سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشوراتمام کار
۲۱مطالعات جابجایی و زمین لغزش کریان و قلعه سرخ استان کرمانشاه۹۱اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاهاتمام کار
پروژه های سال۹۰
ردیفنام پروژهسال شروعکارفرماوضعیت کنونی
۲۲عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به ۱۲۰ روستای کرمانشاه

۹۰

شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاهاتمام کار
۲۳نقشه برداری تکمیلی طرح فاضلاب شهر رباط کریم۹۰شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهراناتمام کار
۲۴خدمات نقشه برداری طرح آبرسانی مجتمع خرقان شرقی شهرستان بوئین زهرا۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی قزویناتمام کار
۲۵تهیه نقشه های کاداستر و مطالعات مرحله اول و دوم تجهیز و نوسازی اراضی چم تنگ۹۰سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
۲۶نقشه‌برداری محل سد و خطوط انتقال سد بافتان۹۰شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقیاتمام کار
۲۷نقشه‌برداری و مطالعه حد بستر و حریم سراسری ۵ رشته رودخانه‌های حوزه آبریز دز۹۰شرکت آب منطقه‌ای استان لرستاناتمام کار
۲۸مطالعه و نقشه‌برداری سیستم‌های آبیاری تحت فشار مینو دشت۹۰جهاد کشاورزی مینو دشتاتمام کار
۲۹نقشه‌برداری و مطالعات فاز۱ خطوط جمع اوری و تصفیه فاضلاب مالفجان – سیاهکل۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلاناتمام کار
۳۰نقشه‌برداری و مطالعات فاز۱ خطوط جمع اوری و تصفیه فاضلاب کشلی – تالش۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلاناتمام کار
۳۱نقشه برداری ، بازنگری فاز ۱ و ۲ خطوط انتقال کنده‌ای – کازرون۹۰شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام کار
۳۲انجام خدمات مهندسی نقشه‌برداری جهت مطالعات مرحله ۲ آبیاری اراضی حوزه عمرانی اول استان اردبیل۹۰جهاد کشاورزی استان اردبیلاتمام کار
۳۳نقشه برداری جهت تأمین و بازسازی آب بندهای شهرستان رودسر۹۰جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهسال شروع

کارفرما

وضعیت کنونی
۳۴عملیات نقشه برداری طرح پرورش ماهیان سردابی گهررود -دورود۸۹اداره کل شیلات استان لرستاناتمام کار
۳۵عملیات نقشه برداری طرح پرورش ماهیان سردابی شول آباد -الیگودرز۸۹اداره کل شیلات استان لرستاناتمام کار
۳۶نقشه‌برداری خط انتقال آب شرب شهر فنوج۸۹شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستاناتمام کار
۳۷عملیات نقشه برداری روستای شترخوار و سپیدار۸۹شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهراناتمام کار
۳۸عملیات نقشه برداری اراضی کشاورزی استان بوشهر به وسعت ۴۰۰۰ هکتار۸۹سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
۳۹عملیات نقشه برداری محل مخازن و خطوط انتقال آب به شهرهای رامیان-آزادشهر و دلند۸۹شرکت آب منطقه ای گلستاناتمام کار
۴۰عملیات نقشه برداری خط انتقال فرعی و محل مخازن طرح آبرسانی به روستاهای بخش بوشکان۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۴۱عملیات نقشه برداری طرح ساماندهی رودخانه اسفهرود- بیرجند۸۸شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیاتمام کار
۴۲عملیات نقشه برداری روستاهای امام حسن-هشتبندی میناب۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۴۳عملیات نقشه برداری ماهیان خاویاری امیرآباد مازندران۸۸اداره کل شیلات استان مازندراناتمام کار
۴۴عملیات نقشه برداری ۴۸ کیلومتر خط انتقال آب به فرودگاه امام خمینی۸۸شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهراناتمام کار
۴۵عملیات نقشه برداری روستاهای مجتمع توتنگ (شهرستان میناب)۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۴۶عملیات نقشه برداری روستای لاورده و لاورگل۸۸شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۴۷عملیات نقشه برداری پروژه تأمین وانتقال آب اراضی روستاهای شهرستان رودسر۸۸سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
۴۸عملیات نقشه برداری خطوط انتقال و شبکه ۲۱۰ روستای استان کرمانشاه۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاهاتمام کار
۴۹عملیات نقشه‌برداری محل تصفیه‌خانه و شبکه فاضلاب اسفیدان و روئین۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالیاتمام کار
۵۰عملیات نقشه برداری آبرسانی مجتمع سبلان۸۷شرکت آب وفاضلاب روستایی اردبیلاتمام کار
۵۱عملیات نقشه‌برداری مجتمع آبرسانی به روستاهای شهرستان گناوه۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۵۲عملیات نقشه‌برداری مجتمع آبرسانی به روستاهای شهرستان کنگان۸۷شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۵۳عملیات نقشه‌برداری شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر رباط کریم۸۷شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی تهراناتمام کار
۵۴عملیات نقشه‌برد اری ۲۰ قنات در سطح استان بوشهر۸۷سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
۵۵عملیات نقشه‌برداری شبکه توزیع شهر آبپخش۸۶شرکت آب و فاضلاب استان بوشهراتمام کار
۵۶عملیات نقشه‌برداری مجتمع آبرسانی به مجتمع ۴۸ روستایی کرمانشاه۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاهاتمام کار
۵۷نقشه برداری مجتمع آبرسانی به مجتمع ۲۶ روستایی کرمانشاه۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاهاتمام کار
۵۸عملیات نقشه‌برداری مجتمع آبرسانی دشت شیروان۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالیاتمام کار
۵۹عملیات نقشه‌برداری مجتمع آبرسانی ارم و بوشکان۸۶شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۶۰عملیات نقشه‌برداری رودخانه هراز۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان مازندراناتمام کار
۶۱نقشه‌برداری خط انتقال و محل مخازن روستاهای شهرستان بوشهر۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۶۲نقشه‌برداری مجتمع آبرسانی سرارو-شهرستان میناب۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۶۳نقشه‌برداری خط انتقال گرو – سندرک بطول ۳۵ کیلومتر۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۶۴نقشه‌برداری و تهیه پلان روستای هشتبندی به مساحت ۴۵۰ هکتار۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگاناتمام کار
۶۵نقشه برداری ۲۷ روستای استان اردبیل جهت تهیه نقشه طرح هادی۸۵بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیلاتمام کار
۶۶نقشه بردرای ۱۵۰ کیلومتر خط انتقال و ۸۹ روستا در منطقه جم۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۶۷نقشه‌برداری ۵۰ کیلومتر نقشه توپوگرافی خط انتقال مجتمع رضاآباد اقلید۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارساتمام کار
۶۸نقشه برداری شهرک صنعتی اهواز ۲۸۵شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستاناتمام کار
۶۹نقشه برداری ۴۷ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان تنگستان۸۵شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهراتمام کار
۷۰نقشه برداری رودخانه اترک ( تبارک آباد )۸۴شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان رضویاتمام کار
۷۱نقشه بردرای شهری ۱۹ روستای استان ایلام۸۴شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلاماتمام کار
۷۲نقشه برداری اراضی کشاورزی بوشهر جهت طراحی آبیاری تحت فشار۸۴سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
۷۳نقشه برداری حریم و بستر رودخانه زرجرد۸۴اداره کل امور آب استان قزویناتمام کار
۷۴نقشه برداری تصفیه خانه و خط انتقال آب شیروان۸۴اداره کل امور آب استان خراسان شمالیاتمام کار
۷۵نقشه برداری شبکه آبیاری قمرود۸۴سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزیاتمام کار
۷۶نقشه برداری بلوکی شهری ۷۰۰ هکتار حاشیه شهر اهواز۸۴شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام کار
۷۷نقشه‌برداری اراضی کشاورزی استان بوشهر جهت تسطیح اراضی۸۴سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
۷۸نقشه‌برداری اراضی شرکت تعاونی تولید روستایی دو تپه و شهید بهشتی۸۳دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری جهاد کشاورزیاتمام کار
۷۹نقشه‌برداری اراضی شالیزاری استان گیلان۸۳سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
۸۰نقشه‌برداری تعاونی تولید روستایی صالح آباد۸۳سازمان جهاد کشاورزی استان همداناتمام کار
۸۱نقشه‌برداری و کاداستر اراضی شالیزاری استان گیلان۸۳سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
۸۲نقشه برداری خاتون بان ۸۱سازمان جهاد کشاورزی استان لرستاناتمام کار
۸۳نقشه برداری منطقه میشاخور جزو کانالهای مربوطه ۸۱سازمان جهاد کشاورزی استان لرستاناتمام کار
۸۴نقشه برداری سد حشیان و بندهای انحرافی ۸۱اداره کل امور آب استان مرکزیاتمام کار
۸۵نقشه برداری روستاهای بابل ۸۱شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندراناتمام کار
۸۶نقشه‌برداری نیروگاههای آبی ماسال ۸۰سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
۸۷نقشه برداری مجتمع پرورش ماهیان جزنق و عمارت ۸۰شرکت سهامی شیلات ایراناتمام کار
۸۸نقشه‌برداری مجتمع پرورش میگوی رودیک ۸۰شرکت سهامی شیلات ایراناتمام کار
۸۹نقشه‌برداری مجتمع پرورش میگوی دشت کنارک ۸۰شرکت جنوب کژالاتمام کار
۹۰نقشه‌برداری مجتمع پرورش میگوی چپکرود ۸۰شرکت سهامی شیلات ایراناتمام کار
۹۱نقشه برداری پرورش ماهیان سردآبی اورامان ۸۰اداره کل شیلات استان کردستاناتمام کار
۹۲نقشه‌برداری آبرسانی روستاهای استان تهران ۷۹شرکت آب و فاضلاب روستائی استان تهراناتمام کار
۹۳نقشه‌برداری اراضی پرورش میگوی خور کرکش ۷۹شرکت پریسان چابهاراتمام کار
۹۴نقشه‌برداری تغذیه مصنوعی حسام‌آباد ۷۹اداره کل امور آب همداناتمام کار
۹۵نقشه‌برداری نیروگاه آبی پیران ۷۹سازمان جهاد کشاوزری استان کرمانشاهاتمام کار
۹۶نقشه‌برداری اراضی پرورش‌میگوی‌غرب‌مند شمالی ۷۸شرکت مند بوشهراتمام کار
۹۷نقشه‌برداری اراضی پرورش میگوی دمی‌گز ۷۸شرکت زرین میگوی بوشهراتمام کار
۹۸نقشه‌برداری اراضی پرورش میگوی رودشور ۷۸شرکت آبزیماناتمام کار
۹۹نقشه‌برداری پروژه نیروگاههای آبی استان گیلان۷۷سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
۱۰۰نقشه‌برداری اراضی پرورش میگوی بندرریگ۷۷اداره کل شیلات استان بوشهراتمام کار
۱۰۱نقشه‌برداری تغذیه مصنوعی چهاردشت همدان۷۶اداره کل امور آب استان همداناتمام کار
۱۰۲نقشه‌برداری اراضی پرورش میگوی بویرات۷۶اداره کل شیلات استان بوشهراتمام کار
۱۰۳نقشه‌برداری اراضی پرورش میگوی دلوار۷۵اداره کل شیلات استان بوشهراتمام کار
۱۰۴برداشت پلان و پروفیل کانال انتقال آب رامهرمز۷۵سازمان آب و برق خوزستاناتمام کار
۱۰۵برداشت پلان و پروفیل خطوط آبرسانی شوش۷۵شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام کار
۱۰۶نقشه‌برداری اراضی پرورش میگوی مند شمالی۷۵شرکت سهامی شیلات ایراناتمام کار
۱۰۷برداشت پروفیل طولی خطوط آبرسانی مسجد سلیمان۷۴شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام کار
۱۰۸نقشه‌برداری پروژه فاضلاب غرب و شرق شهر سوسنگرد۷۴شرکت آب و فاضلاب استان خوزستاناتمام کار