ردیف

نام پروژه

متراژ

(مترمربع)

سال شروع

کارفرما

وضعیت کنونی

۱

مطالعات مرحله اول و دوم طراحی مجتمع لیان

۹۲

معاونت مهندسی سپاه امام صادق(ع)

اتمام مطالعات

۲

مطالعات مرحله اول و دوم ایستگاه آتش‌نشانی و ستاد بحران

۹۰

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی استان بوشهر

اتمام مطالعات

۳

مطالعات مرحله اول و دوم طراحی اردوگاه باشی

۹۰

معاونت مهندسی سپاه امام صادق

اتمام مطالعات

۴

طراحی ساختمان اداری عقیدتی و صالحین

۲۱۵۰

۸۹

معاونت مهندسی سپاه امام صادق

اتمام کار

۵

طراحی ساختمان اداری سپاه امام صادق (ع)

۱۲۰۰

۸۹

معاونت مهندسی سپاه امام صادق

اتمام کار

۶

طراحی سایت و ساختمان های اردوگاه حضرت زهرا(س)-(راهیان نور- استان بوشهر)

۱۰۰۰۰

۸۹

معاونت مهندسی سپاه امام صادق

اتمام کار

۷

نظارت بر اجرای ساختمان های اداری- مسکونی-تجاری-بیمارستان ها و مراکز تفریحی

۴۰۰۰۰

۸۸

شهرداری منطقه ۴

اتمام کار

۸

طراحی دیوارحائل وسوله ایستگاه پمپاژ طارم

۱۵۰

۸۵

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

اتمام کار

۹

طراحی دیوارحائل وسوله ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی آزاد شهر و رامیان

۷۰۰

۸۵

شرکت سهامی آب منطقه‌ای گلستان

اتمام کار

۱۰

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژمجتمع آبرسانی خاش

۴۰۰

۸۵

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان

اتمام کار

۱۱

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژمجتمع آبرسانی چیتاب

۳۵۰

۸۵

شرکت آب وفاضلاب روستایی کهگیلویه وبویراحمد

اتمام کار

۱۲

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ نظارت بر اجرای مجتمع رودان

۳۰۰

۸۵

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

اتمام کار

۱۳

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژمجتمع آبرسانی دوگنبدان

۷۰۰

۸۵

شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد

اتمام کار

۱۴

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ نظارت بر اجرای مجتمع رودیک

۷۰۰۰

۸۵

اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان

اتمام کار

۱۵

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ نظارت بر اجرای مجتمع چم چیت

۱۵۰۰

۸۵

اداره کل شیلات استان لرستان

اتمام کار

۱۶

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-بهره برداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ماهی دوآب – کاسیان

۳۰۰

۸۵

اداره کل شیلات کردستان

اتمام کار

۱۷

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژشبکه‌های آبیاری چم تنگ

۵۰۰

۸۵

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

اتمام کار

۱۸

طراحی دیوارحائل وسوله ایستگاه پمپاژ شبکه‌های آبیاری تحت فشار استان

۱۲۰۰

۸۵

سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی

اتمام کار

۱۹

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژنظارت بر اجرای مجتمع دوبان

۱۵۰

۸۴

شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس

اتمام کار

۲۰

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ شبکه‌های آبیاری تحت فشار استان

۶۰۰

۸۴

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

اتمام کار

۲۱

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی مرودشت

۷۰۰

۸۴

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

اتمام کار

۲۲

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی شهر قدس

۱۰۰۰

۸۴

شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

اتمام کار

۲۳

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ نظارت بر تصفیه خانه سودان

۱۴۰۰

۸۴

کیان آب (EPC)

اتمام کار

۲۴

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ تصفیه‌خانه آب سودان

۱۴۰۰

۸۴

کیان آب (EPC)

اتمام کار

۲۵

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع فاضلاب حاشیه سد ایلام

۴۰۰

۸۴

شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام

اتمام کار

۲۶

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ نظارت بر اجرای پروژه‌های شهر اشتهارد

۷۰۰۰

۸۴

شرکت شهرک های صنعتی

اتمام کار

۲۷

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی سورک

۲۱۰۰

۸۳

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان هرمزگان

اتمام کار

۲۸

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ نظارت براجرای مجتمع‌های سطح استان

۱۱۰۰۰

۸۳

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر

اتمام کار

۲۹

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی جم

۹۰۰۰

۸۳

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر

اتمام کار

۳۰

طراحی دیوارحائل ،سوله ایستگاه پمپاژ وطراحی معماری وسازه ای ساختمان بهره برداری واداری تصفیه‌خانه شهر گرمسار

۴۰۰

۸۳

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

اتمام کار

۳۱

طراحی دیوارحائل وساختمان اداری –مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژمجتمع پرورش میگوی دلوار

۱۲۰۰۰

۸۳

اداره کل شیلات بوشهر

اتمام کار

۳۲

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع آبیاری خاتون آباد

۷۰۰

۸۳

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اتمام کار

۳۳

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ نظارت براجرای تصفیه‌خانه شمس آباد

۶۰۰

۸۲

شرکت شهرک های صنعتی استان تهران

اتمام کار

۳۴

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شمس آباد

۶۰۰

۸۲

شرکت شهرک های صنعتی استان تهران

اتمام کار

۳۵

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ نظارت براجرای مجتمع نوروزآباد

۱۷۰۰

۸۲

اداره کل شیلات استان زنجان

اتمام کار

۳۶

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع آبیاری میشاخور

۷۰۰

۸۲

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اتمام کار

۳۷

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ نظارت براجرای مجتمع آبرسانی سطح استان

۲۴۰۰

۸۱

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

اتمام کار

۳۸

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ماهی نوروزآباد

۱۴۰۰

۸۱

اداره کل شیلات استان زنجان

اتمام کار

۳۹

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری وبهره برداری مجتمع پرورش میگوی چپکرود

۲۸۰۰

۸۱

شرکت سهامی شیلات ایران

اتمام کار

۴۰

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری –مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع پرورش میگوی دمیگز

۱۰۰۰۰

۸۱

اداره کل شیلات بوشهر

اتمام کار

۴۱

طراحی دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع پرورش میگوی بویرات

۸۰۰۰

۸۱

اداره کل شیلات بوشهر

اتمام کار

۴۲

طراحی دیوارحائل ،ساختمان اداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی روستائی ایذه

۱۷۰۰

۸۱

آب و فاضلاب روستائی استان خوزستان

اتمام کار

۴۳

طراحی دیوارحائل ،ساختمان اداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژمجتمع آبرسانی روستائی عبدالخان – الباجی

۲۰۰۰

۸۱

آب و فاضلاب روستائی استان خوزستان

اتمام کار

۴۴

طراحی دیوارحائل ،سوله ایستگاه پمپاژ وطراحی معماری وسازه ای ساختمان بهره برداری مجتمع آبرسانی مرادتپه

۶۵۰

۸۱

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

اتمام کار

۴۵

طراحی دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری مجتمع آبرسانی ۱۱۲ روستائی بندرلنگه

۴۸۰۰

۸۱

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

اتمام کار

۴۶

طراحی دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری مجتمع فاضلاب روستائی حاشیه سد کرج

۲۰۰۰

۸۱

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

اتمام کار

۴۷

طراحی دیوارحائل وساختمان اداری -مسکونی وبهره برداری مجتمع ۴۰ روستائی

۳۵۰۰

۸۱

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

اتمام کار

۴۸

طراحی دیوارحائل ،سوله ایستگاه پمپاژ وطراحی معماری وسازه ای ساختمان بهره برداری واداری تصفیه‌خانه شهر روانسر

۷۰۰

۸۱

شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه

اتمام کار

۴۹

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ نظارت براجرای مجتمع پلنگان

۳۰۰۰

۸۰

اداره کل شیلات استان کردستان

اتمام کار

۵۰

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع پرورش میگوی عمارت و جزنق

۹۰۰

۸۰

شرکت سهامی شیلات ایران

اتمام کار

۵۱

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری وبهره برداری مجتمع پرورش میگوی بندرمقام

۲۰۰۰

۸۰

شرکت پریسان چابهار

اتمام کار

۵۲

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری-مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ماهی پلنگان

۳۰۰۰

۸۰

اداره کل شیلات استان کردستان

اتمام کار

۵۳

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ماهی گاماسیاب

۲۸۰۰

۸۰

اداره کل شیلات استان همدان

اتمام کار

۵۴

طراحی معماری وسازه ای ساختمان بهره برداری وسوله ایستگاه پمپاژمجتمع آبرسانی روستائی استان کرمانشاه

۳۰۰

۸۰

شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه

اتمام کار

۵۵

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری -مسکونی وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع پرورش میگوی غرب مند شمالی

۶۵۰۰

۷۹

شرکت مند بوشهر

اتمام کار

۵۶

طراحی معماری وسازه ای دیوارحائل وساختمان اداری وبهره برداری وطراحی سوله ایستگاه پمپاژ مجتمع پرورش ماهی قم چقای

۱۴۰۰

۷۷

اداره کل شیلات کردستان

اتمام کار

۵۷

طراحی دیوارحائل ،سوله ایستگاه پمپاژ وطراحی معماری وسازه ای ساختمان بهره برداری واداری مجتمع آبرسانی شهر شوش

۲۸۰۰

۷۳

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

اتمام کار

۵۸

طراحی معماری وسازه ساختمان اداری وبهره برداری مجتمع فاضلاب شرق شهر سوسنگرد

۳۰۰

۷۳

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

اتمام کار

۵۹

طراحی معماری وسازه ساختمان اداری وبهره برداری مجتمع فاضلاب غرب شهر سوسنگرد

۶۵۰۰

۷۳

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

اتمام کار

۶۰

طراحی سوله ایستگاه پمپاژ وساختمان بهره برداری مجتمع آبرسانی شهر مسجد سلیمان

۱۴۰۰

۷۲

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

اتمام کار

۶۱

ساختمان نیاوران

۱۴۰۰

۸۷

شخصی

اتمام کار

۶۲

ساختمان مسکونی- اداری ۱۲ طبقه تقاطع جهان کودک – افریقا

۴۵۰

۸۵

شخصی

اتمام کار

۶۳

ساختمان مسکونی ۲۰ طبقه خیابان مریم خیابان آفریقا

۴۵۰

۸۶

شخصی

اتمام کار

۶۴

ساختمان ۱۷ طبقه مسکونی خ هشتم آزیتا

۷۰۰

۸۵

شخصی

اتمام کار

۶۵

ساختمان تجاری و مسکونی صبوری

۱۲۰۰

۸۴

کارخانه مبل صبوری

اتمام کار

۶۶

ساختمان تجاری و پارکینگ طبقاتی المهدی – جمالزاده

۶۰۰۰

۸۴

شخصی

اتمام کار

۶۷

ساختمان مسکونی پزشکان یوسف آباد

۲۵۰۰

۸۲

پزشکان

اتمام کار

۶۸

ساختمان فرهنگی -ورزشی بلینگ آبادان

۵۰۰۰

۸۲

کمیته امداد امام

اتمام کار

۶۹

ساختمان اداری و ورزشی استقلال-مطهری

۳۰۰۰

۸۰

باشگاه استقلال

اتمام کار

۷۰

آمفی تئاتر سازمان جهاد اراک

۲۰۰۰

۸۰

سازمان جهاد کشاورزی اراک

اتمام کار

۷۱

ساختمان اداری جهاد اراک

۱۳۰۰۰

۸۰

سازمان جهاد کشاورزی اراک

اتمام کار

۷۲

ساختمان اداری و ورزشی اردبیل

۴۰۰۰

۷۹

سازمان توسعه مساجد

اتمام کار