پروژه ها
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱نظارت بر احداث شبکه های آبیاری تحت فشار در اراضی تعاونی تولید میشو-شهرستان مرند۱۳۹۸سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقیدر حال انجام کار
۲نظارت بر اجرای طرح های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی استان تهران در سطح ۱۰۰۰ هکتار۱۳۹۷سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در حال انجام کار
۳نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار سطح شهرستان سلسله ۱۳۹۷سازمان جهاد کشاورزی استان لرستاندر حال انجام کار
۴نظارت بر مطالعات آبیاری تحت فشار و نقشه برداری در محدوده آبپخش و کلل ،شبانکاره (عامل چهارم)۱۳۹۶سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهردر حال انجام کار
۵مطالعات و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح  استان تهران ۱۳۹۵سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اتمام مطالعات 
۶نظارت فاز ۳ بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر ۱۳۹۵سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهردر حال انجام کار
۷نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان۱۳۹۶سازمان جهاد کشاورزی لرستان در حال انجام کار
۸بررسی و کنترل طرحهای آبیاری تحت فشار۱۳۹۶ سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهردر حال انجام کار
پروژه های سال ۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱نظارت و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستان های فریدن، فریدون شهر، بوئین و میاندشت و چادگان۹۴ سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهاندر حال انجام
۲نظارت بر بهره برداری سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح استان۹۴جهاد کشاورزی بوشهردر حال انجام
۳ نگهداری و آموزش سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح منطقه ۲ استان سیستان و بلوچستان۹۴ سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستاندر حال انجام
۴نظارت بر آبیاری تحت فشار استان سیستان و بلوچستان۹۴ سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستاندر حال انجام
۵ مطالعه و طراحی مرحله دوم و طراحی خطوط انتقال و آبیاری تحت فشار تعاونی تولید میشو مرند۹۴ سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقیدر حال انجام
پروژه های سال ۹۳
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۶ مطالعات نقشه برداری و طراحی پروژه های آبیاری تحت فشار۹۳ سازمان جهاد کشاورزی استان تهراناتمام کار
۷طراحی و نظارت شبکه آبیاری تحت فشار ۲۵۰۰ هکتار از اراضی قصر شیرین۹۳شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارساتمام کار
۸نظارت بر اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در سطح استان بوشهر۹۳ سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
پروژه های سال ۹۲
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۹انجام نظارت بر پروژه آبیاری تحت فشار در سطح استان لرستان۹۲-۹۳سازمان جهاد کشاورزی استان لرستاناتمام کار
۱۰مطالعات آبیاری تحت فشار آزاد شهر به وسعت ۶۰۰ هکتار۹۲-۹۲سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ازادشهراتمام کار
پروژه های سال ۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱۱نظارت بر آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی در سطح استان تهران – ۵۰۰۰ هکتار۹۱-۹۲سازمان جهاد کشاورزی استان تهران-اب و خاکاتمام کار
۱۲انجام نظارت بر پروژه آبیاری تحت فشار در سطح استان لرستان۹۱-۹۲سازمان جهاد کشاورزی استان لرستاناتمام کار
۱۳نظارت بر مطالعات طرح‌های خورده مالکی آبیاری تحت فشار در سطح استان -۴۵۰۰ هکتار۹۱-۹۲جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربیاتمام کار
۱۴مطالعات آبیاری تحت فشار سلسله دلفان دوره چگنی پلدختر۹۱-۹۲جهاد کشاورزی لرستاناتمام کار
۱۵نظارت آبیاری تحت فشار استان سیستان و بلوچستان۹۱-۹۱جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستاناتمام کار
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱۶مطالعه و طراحی روشهای آبیاری تحت فشار شهرستان‌های کوهدشت و پل‌دختر به مساحت ۱۵۰۰ هکتار۹۰-۹۱سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان اتمام کار
۱۷پروژه‌یابی و مطالعات آبیاری تحت فشار استان تهران در سطح ۲۰۰۰ هکتار۹۰-۹۲سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اتمام کار
۱۸مطالعات نجهیز و نوسازی و طراحی سامانه آبیاری تحت فشار در سطح ۲۰۷ هکتار از اراضی کشاورزی روستای نخجیوان محلات۸۹-۸۹سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اتمام کار
۱۹مطالعات و طراحی آبیاری تحت فشار اراضی شهرستان جغین در سطح ۱۰۰۰ هکتار۸۹-۸۹سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اتمام کار
۲۰نظارت بر طرح های آبیاری تحت فشار اراضی استان اصفهان۸۸-۹۰سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهاناتمام کار
۲۱نظارت بر طرح های آبیاری تحت فشار اراضی شهرستان های کرمانشاه در سطح ۶۵۰ هکتار۸۸-۹۰سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاهاتمام کار
۲۲مطالعه وطراحی آبیاری تحت فشار درسطح ۴۰۰۰هکتار دراراضی شهرستان های دشتستان، دشتی، تنگستان ،بوشهر۸۸-۸۹سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اتمام کار
۲۳نظارت برطرحهای آبیاری تحت فشار اراضی استان بوشهر درسطح ۳۰۰۰ هکتار۸۸-۸۹سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
۲۴مطالعه و طراحی گلخانه‌های شهرستان اهرم۸۷-۸۷سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اتمام کار
۲۵مطالعات و طراحی آبیاری تحت فشار در سطح( ۱۰۰۰ هکتار )۸۶-۸۶بخش خصوصی (آقای مجتبی کبیری)-بوشهر اتمام کار
۲۶مطالعات و طراحی آبیاری تحت فشار در سطح (۵۰۰ هکتار)۸۵-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان اتمام کار
۲۷طراحی شبکه آبیاری تحت فشار اراضی استان (۱۰۰۰ هکتار )۸۵-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی اتمام کار
۲۸طراحی شبکه آبیاری تحت فشار اراضی استان ( ۲۰۰۰ هکتار )۸۴-۸۵سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اتمام کار