ردیفنامتعدادشماره دستگاه
۱GPS LEICA 1230 +GNSS دو فرکانسه۲۷۳۳۲۶۰
۲گیرنده HI-TARGET V90-PLUSیک جفتMN11626768
۳گیرنده ماهواره‌ای (GPS) تک فرکانس Pro Mark3۲ سری۲۰۰۶۰۱۲۲
۴دوربین توتال استیشن لایکا TC 605 L۱۴۰۹۶۲۰
۵توتال استیشن LEICA TS 02۱۱۳۳۱۸۰۹
۶توتال استیشن LEICA TS 02۱۱۳۲۶۷۶۳
۷دوربین توتال استیشن لایکا TCR 407۱۶۷۷۴۹۸
۸دوربین توتال استیشن لایکا TC 407۱۷۶۱۱۰۸
۹دوربین توتال استیشن لایکا TC 407۱۸۵۰۷۵۸
۱۰دوربین پنتاکس R315۱۸۵۱۲۷۹
۱۱دوربین تئودلیت دیجیتال یک ثانیه پنتاکس ETH 205۱۸۰۰۵۲۴
۱۲نیو اتوماتیک Pentax AL 300 بادقت ۱میلیمتر درکیلومتر۱۳۱۹۹۵
۱۳نیو اتوماتیک Pentax AP- 120۱۱۳۲۳۹۶
۱۴نیو اتوماتیک Pentax AP- 120۱۱۳۲۱۸۹
۱۵نیو اتوماتیک Pentax AP- 120۱۱۳۱۲۹۲
۱۶۱۴۳۵۰۲۸
۱۷نیو اتوماتیک سوکیشا D10367دوربین تئودلیت Kern K1-s۱۲۸۲۰۹۸
۱۸دیستومات DI4L با منشورهای ۱ و ۴ و ۸ منشور۱۴۳۳۹۱
۱۹GPS map 7620۵
۲۰گیرنده دستی ETREX VISTA HCX۲
۲۱GPS دستی GARMin – Vista- ETrex۱۰
۲۲لوازم نقشه‌برداری مانند بی‌سیم و ژالون و رفلکتور سه پایه و. . .به تعداد