ردیف نام پروژه زمان شروع کارفرماوضعیت کنونی پروژه 
۱طراحی  نظارت بر اجرای اسکله آبگیری مجتمع پرورش میگوی  رودیک ۱۳۸۵اداریه کل شیلات سیستان و بلوچستان در حال انجام
۲پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد ۱۳۹۶اداره کل شیلات مازندراندر حال انجام
۳مطالعات امکان سنجی آبگیری از دریا -پروژه مجتمع آب شیرین کن کنگان ۱۳۹۶شرکت تولید برق گناوه مپنا اتمام مطالعات
۴مطالعه و طراحی اسناد مناقصه لایروبی بنادر هلیله و بندرگاه ۱۳۹۷اداره کل شیلات استان بوشهردر حال انجام
۵نظارت بر  تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی ، اطفاء حریق ، آب آبیاری ، فاضلاب و تهویه مطبوع ، راه اندازی و راهبری سامانه pm تاسیسات مذکور در مجتمع بندری شهید رجایی و شهرک های تابع ۱۳۹۷اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در حال انجام